Wat heb ik nodig in deze wereld?

januari 20th, 2013

Deze tekst mag vrij verspreid worden! Geef het door!

 Vraag uzelf af wat heb ik nodig in deze wereld? 

Waarom wil ik van alles hebben en wat is het nut daarvan? 

Waarom is geld zo belangrijk en wat is geld? 

Kunnen we zonder geld in deze wereld? 

Ik denk het wel 

Wat we echt nodig hebben is liefde,kameraadschap ,het vermogen om te delen met elkaar. 

Schaf het egoisme af,dit is een maatschappelijke vijand gecre-eerd door onze machthebbers. 

Waarom geven wij enkelen de macht over velen en laten onszelf besturen terwijl we er alleen maar slechter van worden? 

Heeft u geen eigen idee-en over hoe u zou willen leven? 

Heeft u geen eigen gedachten? 

Heeft u geen eigen wil? 

Vraag uzelf af waarom leef ik dit leven op deze manier?” 

Hoe komt het dat ik mezelf zo laat be-invloeden door media,door reclame,door politiek gewauwel waar ik niks van begrijp? 

Waarom accepteren we alles wat ons word opgelegd door een regering ,een werkgever ,een staat? 

Waarom doen we onze eigen idee-en niet bespreken zodat we een manier kunnen vinden waar we onszelf kunnen en mogen zijn? 

Waarom laten we ons leven geleefd worden door de maatschappelijke opinie? 

Hoe komt het dat we ons zelf nooit afvragen waarom prijzen omhoog gaan,waarom belastingen betaald moeten worden ? 

Waarom is de mens een kuddedier dat zich laat bespelen zodat enkelen er beter van worden? 

Waarom is delen zo moeilijk voor velen? 

Hoe zouden we dit alles kunnen veranderen zonder ook maar 1 klap uit te delen?zonder enige vorm van geweld? 

Dat is niet zo moeilijk als u wel zou denken. 

Het is eigenlijk heel simpel ,als wij als volk elkaar steunen en ook andere volkeren over de hele wereld nou eens naast elkaar gaan staan. 

Niet kijkend naar huidskleur,afkomst,geloof of wat voor andere dingen waar vooroordelen over bestaan dan zitten we al op 75% van het slagen. 

Kijk naar elkaar als mens,behandel elkaar als mens . 

Behandel elkaar zoals u ook behandeld zou willen worden. 

Deel uw eten,uw krachten om elkaar bij te staan. 

Vorm een 1heid die zijn weerga niet kent. 

Wees samen 1. 

Wereldwijde 1heid geeft ons de kracht om alle bullshit en ellende in de wereld opzij te zetten. 

Denk zelf in plaats van dat er voor u gedacht moet worden. 

Vraag uzelf af waarom u dat toe laat terwijl u toch een eigen mening heeft en eigen gedachten. 

Waarom laten we toe dat we bestuurt worden terwijl degenen die ons besturen er 1 grote gevaarlijke klere-bende van maken. 

Stel uzelf de vraag ,waarom worden oorlogen uitgevochten? 

Dan geef ik u het antwoord bij deze,puur en alleen voor macht,grondstoffen die macht geven. 

Neem olievelden in bijvoorbeeld Mali op dit moment,waarom grijpen Frankrijk en Amerika in in dit land,puur om de controle over een grondstof te krijgen. 

Waarom moeten gewone mensen daar voor sterven? 

Puur om die paar enkelen aan de top tevreden te houden. 

Oorlogen om een geloof,geloof is niks meer dan een vorm van controle houden over een groep mensen. 

Leef volgens de wetten en gebruiken van een geloof en u zult beheerst worden door enkelen. 

Geloof kan goed zijn mits goed ge-interpreteert. 

Maar in vele gevallen word het misbruikt om enkelen de macht te geven over velen. 

Van een paus die zijn zakken vult tot een regering die zijn zakken vult,er zit weinig verschil tussen. 

En de enige die hiervan de dupe is dat bent U. 

Omdat u accepteert dat deze regels nageleefd worden,omdat u niet de moeite neemt om zelf na te denken over wat goed en wat slecht is voor u maar ook voor uw medemens. 

Deze planeet word vernietigd door de mens omdat we alles maar leegtrekken,van olie en gasvelden tot regenwouden ,ontbossing,vervuiling en weet ik al wat niet meer. 

Puur en alleen omdat u,als mens zijnde materialistisch ingesteld bent en alles wilt hebben. 

Egoisme van de mens vernietigd de planeet als we er niets aan doen. 

Denk mensen denk,denk zelf over hoe dingen anders kunnen.

Stel uzelf de vragen die er toe doen,waarom?,hoe anders?,heb ik dit nodig?,wat kan er anders?,wat moet er anders? 

Denk en vraag,praat en ga discussies aan,leer van elkaar en voer idee-en uit. 

Samen kunnen we een hoop veranderen,nu zijn het enkelen die zelf denken en idee-en proberen uit te voeren en proberen door te geven. 

Samen kunnen we zoveel bereiken als we willen. 

Maar wilt u dat wel? 

Wilt u wel een leven gebaseerd op gelijkheid en eerlijkheid? 

Vraag en denk ,dat is alles wat ik vraag.

Protest dichter Janssen, Rotterdam
 
 

Poortdag 11-01-13

januari 12th, 2013

Wat een hele bijzondere dag was dit! De energie was zo goed voelbaar. Meteen toen ik buiten kwam om boodschappen te gaan doen voelde ik het al. Wat was het ongelofelijk stil zowel bij het voelen als het horen, zo ongelofelijk stil heb ik het hier in Friesland nog niet meegemaakt. Meestal waait het hier, maar zelfs dat gebeurde niet, het was blad en wind stil. Het was wel zwaar bewolkt en koud. Ik besloot een eind te gaan fietsen om te kunnen gaan genieten van deze oorverdovende stilte. Ik fietste op kleine paadjes langs het water door de weilanden weer terug naar huis. Wat me meteen opviel was dat er heel veel mensen aan het wandelen waren maar de stilte niet hoorde, sommigen hadden zelfs oordopjes in en luisterde naar muziek of waren druk aan het praten. Ik had het ze wel willen toeschreeuwen dat het zo oorverdovend stil was. Maar ja, dan verstoor je je eigen stilte ook weer! Na een heerlijke frisse fietstocht van een uur, begon het bij thuiskomst  langzaam te sneeuwen. s’Avonds heb ik nog foto’s gemaakt en daar zat deze foto bij die ik graag met jullie wil delen.

Dit is een vliegende Adelaar die staat voor de grote vrijheid die wij als mensen mogen gaan zien en gebruiken. Hij heeft prachtig goud licht om zich heen.

Je eigen energie!

januari 9th, 2013

 

Overal waar we zijn, komen en aan raken blijven onze energieën achter. Of het nu een kleine kamer of een groot huis is, in alle plaatsen waar je woont, zijn de muren, de meubels, de voorwerpen doortrokken van jouw uitstralingen. Dat is de magische kant van de aanwezigheid: je laat op alles wat je omringt, vooral op de voorwerpen die je aanraakt, etherische deeltjes achter, die geleiders zijn van gunstige of ongunstige invloeden. Als je voortdurend negatieve gedachten, woorden en gevoelens uitzendt, worden die voorwerpen als magneten, die al wat slecht is uit het universum aantrekken. 

Uiteraard is het tegenovergestelde ook waar: als je uitstralingen doordrenkt zijn met wijsheid en liefde, laat je goede fluïda achter op de voorwerpen die je omringen en worden ze geleiders van licht, vreugde en gezondheid. 

Maak voortaan een gewoonte van deze oefening: leer in elk vertrek van je huis de dingen met aandacht en met liefde vast te nemen, terwijl je de goddelijke Geest vraagt ze te zegenen. Zeg: 

‘Geest van licht, zuiverheid, waarheid, aan U wijd ik deze voorwerpen, zodat ze voor U een drager, een instrument worden van uw macht.’ De Geest zal dan in jouw huis komen wonen. Ronald Smit

De nieuwe tijd is begonnen

januari 4th, 2013

De Nieuwe Tijd is begonnen. 

Pamela channelt Jeshua. 

Lieve mensen, 

Ik ben Jeshua. Ik ben hier met jullie in vreugde. Ik zeg jullie: we zijn er, de Nieuwe Tijd is begonnen. Een nieuwe wereld ontvouwt zich in jullie en overal om je heen. Het is begonnen. Een nieuwe aarde ontstaat. De werkelijkheid van de oude aarde zie je ineenschrompelen en in elkaar storten. Je kunt het alle dagen zien gebeuren. Op het nieuws, in de gebeurtenissen die zich op wereldniveau afspelen, maar ook in het klein, in het leven van alledag. Je ziet mensen om je heen in een crisis geraken. Ogenschijnlijk gebeurt dit door omstandigheden buiten hen, rampspoed op financieel gebied, op relationeel vlak of op het gebied van gezondheid. Al die gebeurtenissen werken als katalysatoren, als wakkerschudders die je dwingen heel diep naar binnen te gaan en aan te kijken wat daar is. Ligt daar een bedding, een bodem in jezelf, waar je vastheid en geborgenheid vindt ook al vallen uiterlijke zekerheden weg? Of val je? Lijk je te vallen in een peilloze diepte van onzekerheid, angst en wanhoop. Dat is wat een diepe crisis met iemand doet. Alle zekerheden worden je ontnomen, alles komt op losse schroeven te staan in je leven. Dat is wat de bewustzijnsontwikkeling in deze tijd met mensen doet. Op politiek, economisch, en cultureel niveau vinden grote verschuivingen plaats en op individueel niveau worden mensen uitgedaagd ten diepste te doorvoelen waar hun zekerheden liggen en in hoeverre ze daarvoor afhankelijk zijn van iets buiten zichzelf. 

Ik groet jullie allen vanuit de nieuwe werkelijkheid die ik al in jullie geboren zie worden. Het is dát deel van jou dat ik hier aanspreek, niet het deel dat nog vastzit in oude angst, twijfel en onzekerheid. Ik geef energie aan het nieuwe deel. Daarop richt ik mijn focus, mijn waarneming en zo laat ik het tot bloei komen. Voel mijn energie, mijn aanwezigheid. Voel mijn blik op jou gericht, op het meest lichte, optimistische, hoopvolle, krachtige, mooie deel van jou. Voel hoe het oplicht, voel hoe je eigenlijk alles al weet. Voel dat je er bént. Je staat er! In jouw aardse zijn draag je het licht van je ziel met je mee. Voel het maar in je hart. Je hebt je sterrenlicht hier verankerd op aarde. Jouw verlangen naar innerlijke bevrijding en bewustwording vertaalt zich nu in een nieuw begin. Geef je daaraan over. Laat je erdoor meenemen en vertrouw op het leven. Je hoeft het niet alleen te doen. 

Wij zijn met elkaar verbonden. In het veld van de christusenergie ben jij verbonden met mij, met alle zielen die zich thuis voelen in dit veld. Voel de kracht van onze gebundelde energie. Het is niet een kracht die doet en actie voert, niet een kracht die druk bezig is. Het voelt meer als een vruchtbare bedding waar je in achterover kunt leunen. Het voelt als thuiskomen onder gelijkgestemden. Voel je eigen zielenfamilie vanuit je hart. Sommigen ken je, anderen niet. Sommigen zijn dichtbij, anderen ver weg. Hier in Nederland is jouw familie rijkelijk vertegenwoordigd. Je bent niet meer een eenling die zich tegen de gevestigde orde keert omdat je je er niet thuis voelt. Je hoeft niet meer die eenzame vechter te zijn. 

Dit is een tijd van verandering. De gevestigde orde ligt overhoop. Er zijn geen zekerheden meer. Mensen zijn op zoek zonder dat ze weten waarnaar ze zoeken. Er is angst, er is leegte in de harten van mensen. Wat vanuit de mentale geest kon worden bedwongen, valt nu als los zand door je handen heen. Deze tijd vraagt om een diepe inkeer naar binnen, om een nieuw fundament onder de voeten. 

Jullie zijn al een tijdje onderweg op het innerlijke pad. Daarom zijn jullie degenen die een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Niet zozeer door iets te doen, of door actief en druk iets te willen veranderen, maar door in vreugde te zijn wie je bent. Je mag nu werkelijk ontspannen. We zijn er. Je bent er al. De Nieuwe Aarde is er en gaat zich nu geleidelijk aan verder manifesteren. 

Lang sluimerde de energie van de Nieuwe Aarde in de marges van jullie werkelijkheid, zoals in de kieren en randen van een gebouw. Ze kon nooit echt naar buiten treden. Als lichtwerker – degene die een nieuwe tijd voorbereidde – heb je in dit en in vorige levens vaak ervaren dat je je in die kieren en randen moest ophouden, en dat je er niet uit mocht of kon. Nu stort het hele gebouw ineen en kan het licht vrij stromen uit die nauwe hoeken en spleten. Jij mag er uit, jij bent vrij! Jouw energie is meer dan welkom nu. En hoewel het onwennig voor je voelt en je je afvraagt of het wel kan, vraag ik je: wees gul met je innerlijke gaven. Deel de wijsheid die je innerlijk hebt vergaard. De stilte, de rust, het mededogen in je hart zijn je grootste geschenken. Deel ze met anderen. Verberg jezelf niet langer. 

Laat je licht stromen. Voel je thuis op deze aarde. Het is ook jouw planeet, ook jouw woonplek. Ik zie jullie allemaal twijfelen in onzekerheid. Zijn we hier wel welkom? Heeft de maatschappij wel een boodschap aan wat wij komen brengen? En het antwoord is: JA. Maar je hoeft niet te denken in termen van een maatschappelijke beweging. Houd het klein en eenvoudig. In jouw persoonlijke leven zijn er allerlei manieren waarop je je licht duidelijker tot stromen kunt brengen. Kijk maar eens naar hoe je nu leeft, in je dagelijkse omgeving. Kijk eens even hoe jouw energie daarin stroomt. Neem eens een situatie die je dagelijks tegenkomt, met je gezin, je partner of in je werk. Laat het spontaan in je opkomen. Laat jij zien wie je bent? Durf je je ware gezicht te tonen? Je weten, je wijsheid, je grootheid? Of houd je het terug? Uit angst en een oude schaamte die voortkomen uit het je lang hebben moeten verbergen in de kieren en randen . 

Je moet wennen aan deze ommekeer. Sommigen van jullie projecteren het visioen van een Nieuwe Aarde steeds voor zich uit. Het komt nog, het ligt ergens in de toekomst. Niet hier en nu, maar elders. Ik zeg je: het is nu, de tijd is rijp, de geboorte van de Nieuwe Tijd vindt nu plaats, te midden van de chaos. Juist in de chaos, de vrije val waarin velen zich bevinden, ontstaat een opening in vele harten. Neem je plaats in, aarzel niet. 

Hoe doe je dat? Hoe neem je je plaats in? Hoe spreek je, handel je, leef je vanuit je diepste weten, vanuit je ziel? Dat is immers het kenmerk van leven in de Nieuwe Tijd, dat je het leven vorm geeft vanuit verbinding met je ziel. Dat je meebeweegt op die stroom. Het antwoord is dan ook allereerst: volg je hart. Geef je over aan dat wat je inspireert en vreugde brengt. Wanneer je merkt dat de oude angst en de twijfel je vastgrijpen, buig je ernaartoe vanuit je hart, maar wees ook ferm: “dit is niet meer wat bij mij hoort, ik ben dit station gepasseerd. Ik ben door de poort heen. Natuurlijk kan ik het begrijpen als mijn menselijke zelf af en toe wordt overvallen door angsten, twijfel en gepieker. Maar ik laat mij daardoor niet meer omver kegelen.” Een tweede sleutel is: wees je bewust van dat wat jou vervult en inspireert, wat jou het gevoel geeft op de Nieuwe Aarde te zijn. Zoek die plekken of bezigheden of mensen op, want die brengen je terug bij je ziel, en doen je herinneren wie je echt bent. Wees vrij van het oude. Het is nu mogelijk op aarde. Je hebt de weg zelf vrij gemaakt. 

Ik doe een beroep op jullie. Geloof in jezelf. Nog te vaak maak je jezelf klein in je gedachten. “Nee, ik ben nog niet vrij om te zijn die ik echt ben, want ik moet eerst nog dit oplossen, of dat veranderen, en ik ben bang en onzeker en ik twijfel of het gaat lukken. Dit kan allemaal wel waar zijn, maar waar geef je je aandacht aan? 

Ik richt mijn blik op het goud in jou, de kern van liefde die het licht van de Nieuwe Tijd nu al uitstraalt. Ik nodig jullie uit dat zelf ook te doen. De richting van je blik te veranderen. Verwonder je over alle schoonheid, moed en wijsheid die in jou aanwezig is en die uit wil stralen naar anderen. Het is niet een kwestie van ego of hoogmoed om jezelf in dit licht te zien. Dit is het licht van God. God is niet een kracht buiten jou, maar een kracht die jou van binnenuit draagt en die onuitputtelijk sprankelend en creatief is. Verwelkom deze schitterende kracht in jezelf. Voel je eigen waardigheid. Voel dat jij dit mag zijn. Behandel het oude, zowel in jezelf als in anderen, met erbarmen. Maar laat je er niet meer door van de wijs brengen. Je bent verder dan dat. 

Dat is mijn boodschap voor vandaag. Heel eenvoudig. Je bent er! We zijn er! De Nieuwe Tijd is begonnen. Laat het dansen door al je cellen. Laat het licht van je ziel naar buiten stromen. Niet in een onevenwichtig, overmatig geven of in een strijd voor verandering. Laat het spontaan gebeuren, zoals de stralen van de zon vanzelf de ruimte instralen. Zoals een bloem vanzelf open bloeit en haar schoonheid vrijgeeft in de lente. Stroom mee met wat je hart je ingeeft en laat je niet in de luren leggen door je verstand, dat bezwaren inbrengt en alles in twijfel trekt. Zie het goedmoedig aan, de stem van de angst en de twijfel. Het is je vijand niet. Deze oude energieën trekken zich terug wanneer je je richt op vertrouwen en overgave. Beweeg mee op de energiestroom van de Nieuwe Aarde. Door jullie inspiratie, geloof en vreugde krijgt zij steeds voller gestalte. 

© Pamela Kribbe 2012 

www.pamela-kribbe.nl 

Niets is wat het lijkt

januari 1st, 2013

Dit artikel heb ik op het internet gevonden. Aangezien ik zelf heel erg verbonden ben met de Galactische éénheden door Sananda, voelt het voor mij goed om dit artikel op mijn blog te plaatsen. Het maakt veel duidelijk over de binnenaarde en de coverups van bijv NASA. Het blijkt maar weer dat je beter zelf op onderzoek uitkunt gaan dan de informatie van gevestigde instanties als zoete koek aan te nemen. Dit artikel mag in zijn geheel gekopieerd worden onder vermelding van de schrijfster.

Door Elizabeth Trutwin © 2012 alle rechten voorbehouden.�

Wat is een Sterrenpoort?�

Een Sterrenpoort is een deuropening naar andere dimensies. Sterrenpoorten zijn plekken waar energieën, gezien of ongezien, worden opgebroken en geanalyseerd in hun puurste en meest elementaire vorm, bestaande uit pure energie of licht dat resoneert en bestaat als een trillingsfrequentie of patroon. Elke planeet, zonnestelsel en Galaxy bezitten, bijvoorbeeld, zijn eigen resonantie-energie. Een Sterrenpoort zorgt ervoor dat deze resonantie of geprojecteerde energie alleen kan werken (in harmonie is) met energieën die trillen of resoneren op een soortgelijke harmonische trillingsfrequentie die onze fysieke resultaten bepalen en creëren. Ik vergelijk sterrenpoorten met de sluizen in het Panamakanaal. Door het niveau van elk binnenkomende schip te controleren en de resonerende waterniveaus, of energieën als het ware te corrigeren, maakt het mogelijk dat het schip zich van de ene naar het andere niveau of atmosfeer kan verplaatsen. Sterrenpoorten verlangen dat elk voertuig of lichaam moet resoneren met de energieën waar het naartoe gaat, of anders kan het niet passeren. Dit is de universele wet. 

Sterrenpoorten – een kromming in het ruimte-tijd continuüm

Sterrenpoorten hebben nog een andere belangrijke functie. Ze zijn een snelkoppeling, een snelweg in het ruimte-tijd continuüm. Sterrenpoorten hebben specifieke bestemmingen. Het passeren van een Aarde-Sterrenpoort brengt je in een oogwenk naar een specifieke bestemming – Aldebaran, Alpha Centauri, Sirius. Men geloofde dat degenen die de sterrenpoorten controleerden de interplanetaire ruimtereizen controleerden. Dat is een onjuiste benaming, want net als Moeder Aarde, hebben sterrenpoorten een resonantiezintuig, een herkenningsvermogen van zichzelf. Er zijn iets meer dan 50 sterrenpoorten op Aarde en een stuk of 16 hiervan wil ik duiden – Lake Titicaca StarGate, Golf van Aden StarGate, Detroit StarGate, Bagdad Palace StarGate, Irak StarGate, Ziggurat Ur StarGate, Soedan StarGate, Mt Shasta StarGate, Lake Clarence Koning StarGate, Mt Rainier StarGate, Mt Kailash StarGate, Lake Mansarvour StarGate, Mt Hermon StarGate, Meer Ram StarGate, Mt Fugi StarGate, Mt Everest StarGate, Mt Kljoetsjevskaja StarGate, Koepel van de Rots StarGate in Jeruzalem en de Kabba StarGate in Mekka. Nadat je de foto’s van deze locaties inademt en vasthoudt terwijl je hun Grootsheid voelt, keren we terug naar het werkelijk begrijpen van de schoonheid van Moeder Aarde. In mijn nieuwste boek van 5 januari 2012, Sterrenpoort Aarde, vind je foto’s van al deze sterrenpoorten met de Google Earth coördinaten zodat iedereen het onderzoek kan dupliceren om de schoonheid voor zichzelf te bewaren. Dit is Aardling, aardbewoner 101 maar wij hebben toegestaan dat we ons in de matrix dusdanig hebben laten programmeren dat we de roep van de natuur en de onderlinge verbondenheid van alle dingen zijn vergeten. Verstrengelde, gecompliceerde Natuurkunde bestudeert onze verbinding binnen de kosmos. 

Wat is een Poort naar Binnen-Aarde? 

De eenvoudigste manier om te beschrijven hoe een Aardepoort werkt is door het aanhalen van een ooggetuigenverslag. Vijf maanden vóór de Roswell Crash, veroorzaakt door onze militaire doppler-radar die gericht was op het buitenaardse luchtschip waardoor hun navigatiesysteem plat ging, vloog admiraal Richard Byrd rechtstreeks een Binnen-Aarde Poort binnen. Howard Hughes had hetzelfde geprobeerd in 1938. De vier vliegtuigen van Admiraal Byrds waren uitgerust als fotografische laboratoria. Elk vliegtuig bezat 250 pond aan films voor camera’s, die voorheen in oorlogstijd gebruikt werden, en radar op elke Marinevliegtuig om onder de ijsformaties van Antarctica te kijken. Zij zagen trans-antarctische bergen met pieken van meer dan 6.000 meter. De fotografen in de vliegtuigen namen elke drie seconden overlappende posities tijdens de gehele vlucht om de hele vlucht in kaart te brengen. De fotokaart werd zorgvuldig gesynchroniseerd met de radar om mineralenlocaties vast te leggen van kust tot kust. Engeland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerikaanse landen en Rusland maakten allemaal aanspraak op de enorme aardse rijkdommen op Antarctica. De Verenigde Staten maakten geen aanspraak op het Antarctische grondgebied. Drie van de vliegtuigen keerden terug naar hun bases omdat ze hun brandstof hadden verbruikt, maar het vliegtuig van Admiraal Byrd ontbrak. Het vliegtuiggyroscoop draaide rond en de instrumenten sloegen op hol. Admiraal Byrd stelde vast dat het licht hier anders was en hij zag geen zon. Vervolgens zagen ze bossen, een rivier en een weide. Alles werd gefotografeerd, 500 vierkante kilometer met geen ijs en geen sneeuw. Ze filmden een keten van warmwatermeren. Ze vonden een meer van acht kilometer en landden voor het meten van de temperatuur van het water en om monsters te nemen. Op deze plek was het 41° C luchttemperatuur en 21° C watertemperatuur. Admiraal Byrd rapporteert dat hij zilverkleurige vliegende schotels had gezien met een soort hakenkruissymbool. Deze hulpvaardige ruimteschepen hadden gecommuniceerd met Adolf Hitler en hij gebruikte dit symbool vervolgens met een heel ander doel. Hij voelde dat hij de sterrenpoorten en de aardse grondstoffen kon beheersen. Hij wilde de natuurlijke hulpbronnen van verschillende planeten controleren. Het blijkt dat ze kaarten uit Duitsland van Midden-Aarde van 1939 hadden gevonden, een jaar na Hughes expeditie over de poort van Binnen-Aarde. Hitler was op de hoogte van de poorten naar Binnen-Aarde en van Howard Hughes vlucht. 

Admiraal Byrd beschrijft in zijn logboek het volgende bericht dat hij via hun radio had ontvangen: “Welkom op ons grondgebied”. Zeven minuten later werden ze door een trekstraal aangetrokken en landden heel soepel op de grond. Hij beschreef verschillende mannen die hun vliegtuig te voet naderden. Vervolgens beschreef hij hoe hij op een vlak platform stapte die met grote snelheid naar een stad vloog die gemaakt was van materiaal dat op kristal lijkt. De Leider die hem begroette zei dat hij zich in Arianna, de Binnenwereld van de Aarde bevond. Admiraal Byrd’s verslag van het gesprek met de Leider richtte zich op een waarschuwing dat er nu mensen op het oppervlak van de Aarde woonden die meer geïnteresseerd waren in macht en die eerder bereid waren om de hele wereld te vernietigen dan hun vermeende macht op te geven. Hij vertelde Admiraal Byrd dat hij geprobeerd had hen te waarschuwen omdat, toen wij atoombommen boven Nagasaki en Hiroshima lieten exploderen, hij zijn schepen voor onderzoek had uitgezonden die vervolgens werden gevolgd en bedreigd dat ze zouden worden neergeschoten. Hij zei dat hij een tijd in de toekomst kon zien waarin de mensheid aan de oppervlakte de absurditeit van rivaliteit en oorlog inzag, en zij opnieuw zouden komen om ons te helpen met onze wetenschap en cultuur. Admiraal Byrd ging een paar dagen later naar Washington en rapporteerde aan het Pentagon, de President en NSA over het bericht waarin hem werd verteld om terug te keren. Hij werd meer dan 6 uur ondervraagd en dit werd opgenomen. Als Marine-admiraal kreeg hij het bevel van de staf van het Pentagon om te zwijgen over dit bericht en de ontmoeting in Binnen-Aarde. Hij liet weten dat hij dit ‘ongelooflijk’ vond. Later in 1956 zei admiraal Byrd dat het geheim houden van deze ontmoeting in strijd was met zijn waarden en zijn wil. Hij zei dat de daaropvolgende jaren niet gemakkelijk waren. Hij voelde dat zijn dagen geteld waren en zei vervolgens: “Elke Waarheid zal vroeg of laat onthuld worden”. 

Een Volledige Galactische publieke bekendmaking betekent dat we het feit onder ogen moeten zien dat onze regering, en inderdaad de regeringen van veel landen hun eigen burgers al heel lang over allerlei zaken hebben voorgelogen. Een volledige Galactische onthulling betekent dat ons collectief bewustzijn ermee heeft ingestemd om als volwassen spirituele wezens te handelen en de waarheid te accepteren zodat we verder kunnen gaan. In de woorden van admiraal Byrd: “Ik heb de waarheid gezien en het versterkt mijn geest en maakt me vrij!” Admiraal Byrd’s logboek en foto’s kunnen hier worden bekeken: http://youtu.be/jVhEtoa8ens 

Onderzeese en Ondermeerse Werkbases van Buitenaardse Beschavingen 

Er bestaan Buitenaardse Wezens die als een grote beschaving onder de zee leven in de Stille Zuidzee in gebouwstructuren met lucht-zee-sterrenschepen. Dit zijn de hulpvaardige leden van de Galactische Federatie. Hun werk is de Aarde in de gaten te houden en te assisteren met energierasters, milieuproblemen en de kosmische integratie van rassen. Zij werken om ons te helpen met dingen als chemtrails, olievervuiling, nucleair afval, dumpen, luchtkwaliteit, veel operaties die wij niet kennen. Zij werken ook met grote planetaire projecten in de gigantische kristallijne grotten diep in de Aarde, het Aarde Raster en met veel wetenschap die wij nog niet begrijpen. Ze zijn verbonden met de aminozuur-computers in de Moederschepen en de grote schepen van Soltec die toezicht houden op de Aarde. We hebben al heel lang technologische milieubijstand ontvangen. Deze onderzeese basis is te zien op Google Earth bij de Mariana Trench in de buurt van Japan. Er zijn nog meer van dergelijke bases in de meren van het Andesgebergte en ook deze zijn te zien op Google Earth. In mijn boek StarGate Aarde deel ik screen shots en coördinatenmarkeringen, dus al het onderzoek kan gemakkelijk worden gedupliceerd. 

De Volledige Galactische Onthulling Erkent de Kwartmiljoen Planeten die na 1800 Ontdekt en Vernoemd zijn en Hoe NASA op Veel van deze Planeten is Geland en Onderzocht heeft. 

Het volgende is NASA’s beschrijving van een dergelijke missie: 

“Dawn (schip) zal ingaan op de oorsprong van ons zonnestelsel door intense studie van Ceres en Vesta, twee kleine planeten die zich in de enorme planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter bevinden. De missie markeert de eerste keer dat een ruimteschip zich in een baan rond twee planetaire lichamen zal bewegen op een enkele reis. Ceres en Vesta evolueerden in radicaal verschillende omstandigheden in verschillende delen van het zonnestelsel meer dan 4,6 miljard jaar geleden. Water heeft waarschijnlijk Ceres koel gehouden tijdens zijn ontwikkeling. Er kan misschien nog steeds vorst of damp op het oppervlak voorkomen en, mogelijk, waterhoudende mineralen. Vesta was oorspronkelijk warm en onstuimig. Zijn uiterlijk is gesmolten; het oppervlak droog. Als gevolg van deze uiteenlopende evolutionaire paden blijft Ceres in zijn oorspronkelijke staat, terwijl Vesta zich heeft ontwikkeld en veranderd gedurende miljoenen jaren. Door het observeren van beide protoplaneten met dezelfde set van instrumenten, kreeg Dawn een nieuw inzicht in de vorming en evolutie van ons zonnestelsel. 

De missie van Dawn werd gelanceerd op 27 september 2007. Het zal Vesta in juli 2011 gaan bestuderen en Ceres in februari 2015. De missie van Dawn is onderdeel van NASA’s Onderzoekprogramma, een initiatief voor een goedkoop, zeer gericht, snel ontwikkelde wetenschappelijk ruimteschip. De missie van Dawn wordt geleid door Christopher T. Russell van UCLA. Het project wordt beheerd door NASA’s Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Californië. Orbital Sciences Corp., Dulles, Virginia, zal het ruimteschip ontwikkelen.” 

Ze laten ons geloven dat er slechts 9 tot 12 planeten in ons zonnestelsel zijn. 

NASA filtert alle foto’s die vanuit de ruimte terugkomen, zodat we niet kunnen zien wat echt is. Alle foto’s van planeten vertonen geen sterren van de ruimte. Ze worden allemaal bewerkt met een effen zwarte achtergrond. Zij doen dit om de miljarden sterrenschepen van de Galactische Federatie in ons zonnestelsel te verbergen. We zijn planetaire burgers in een galaxy die samenwerken met levensvormen van mensen en andere rassen op honderdduizenden benoemde planeten. De volledige lijst van planeten, met de naam van de ontdekker van de planeet, zijn land en observatoriumlocatie met een uitleg van de naam zijn geregistreerd sinds 1800. Dit omvat niet alleen de oude kronieken die door de Hindoe cultuur werden bijgehouden (de Hindoe-wetenschappers claimen dat dit al duizenden jaren gebeurde). Een alfabetische lijst (met nummer) van de 250.000 + planeten kan hier bekeken worden: http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/MPNames.html.

Je kan ook het boek van 998 pagina’s lezen, 5e editie voorbereid namens Commissie 20 onder de auspiciën van de International Astronomical Union-Dr. Lutz D. Schmadel Duits Rechen-Institut Monchhofstrasse 12-14 69120 Heidelberg, Duitsland. “Opgedragen aan mijn collega’s, beste vrienden en trouwe aanhangers van dit project Ingrid van Houten-Groeneveld, Senior astronoom, Sterrenwacht Leiden, Nederland en Brian G. Marsden, directeur, IAU Minor Planet Center, Cambridge, MA, USA” Besef wel dat er honderdduizenden planeten met naam bestaan die ze niet willen noemen. Weet wel dat ze ons willen wijsmaken dat er maar 9 tot 12 ontdekte planeten zouden bestaan. Sorry Pluto. Bekijk de hele lijst met meer dan 250.000 namen, genummerde ‘onbetekende’ planeten, hun geschiedenis en ontdekking in het boek hier: geschiedenis en ontdekking in het bovenvermelde boek dat online vrij beschikbaar is. 

Openbaarmaking Betekent Begrip van Aarde’s Sterrenpoorten, Binnen-Aarde Poorten en Onderzeese Buitenaardse Beschavingen als realiteit. Willen wij echt een Volledige Galactische Onthulling?

Een Volledige Galactische Bekendmaking gaat veel verder dan Eisenhower’s ontmoeting op een UFO op Holloman AFB in 1954. Het gaat veel verder dan het Black Ops Geheim Ruimteprogramma gefinancierd door onze criminele rechters, banken en bedrijven die het Congres omkochten. Het gaat zelfs verder dan het begrijpen van de Ruimte Liften naar Mars en de Maan en de NSA Terug-ontwikkelde Ruimteschepen en Ruimtereizen. Volledige Galactische Openbaarmaking betekent het Besef dat de positieve hulpvaardige buitenaardse wezens al een onderdeel zijn van het dagelijkse leven op aarde. 

Geheime ruimteprogramma’s Monitoren Voortdurend de Veranderingen in de Aardse sterrenpoorten en de Buitenaardse Onderwaterbeschavingen d.m.v. van de Lage Aarde Baan ISS. 

Bijvoorbeeld, waarom hebben we zoveel satellieten en ruimtestations in lage banen rond de Aarde? Het geheime ruimteprogramma houdt voortdurend toezicht op de activiteit binnen de sterrenpoorten en op het binnenkomende en uitgaande verkeer van ET’s in de zeeën en meren van het Andes Gebergte en in de Stille Zuidzee in de buurt van de Marianen. Google Earth toont ons afbeeldingen die drie maanden of ouder zijn. Google Earth werkt hand in hand met het leger om delen van de Aarde voor het publiek te verbergen door gebieden onherkenbaar te maken die ze ons niet willen laten zien. NASA filtert rigoureus zijn beelden door het verwijderen van de achtergrondgegevens in foto’s en het kleurloos maken van de oppervlakte, de Maan is grijs, Saturnus is grijs, Mercurius is grijs oplopend tot een zwarte achtergrond. 

Welkom bij het Ruimteschip Aarde, Onthuld 

Aangezien afbeeldingen gewijzigd worden om de Buitenaardse Aanwezigheid op Aarde voor ons te verbergen, willen we nog eens onze kennis herzien ten aanzien Sterrenpoorten op Aarde, Binnen-Aarde Poorten en de Onderwater ET Bases. Niet alleen zijn hun Bases op de Maan en Mars, we hebben ook bases op Aarde. Lang geleden stopten we met het luisteren naar de oproepen van de natuur, we stopten met het luisteren naar de oproepen van de Kosmos. Om uit te leggen wat ik bedoel moet ik jullie meenemen op een reis van jullie Thuisplaneet. Wij in het westen begraven ons onder de tv met onze sociale relaties op onze laptop. Het levert ons nauwelijks iets op. Laten we eens een kijkje op Ruimteschip Aarde nemen ~http://CosmicAscension.org/TheStarGates.html

Overgang naar Hart energie

december 28th, 2012

Channeling van Karen Bishop (www.nieuwetijdskind.com)

Planetair gezien maken we allemaal een grote vooruitgang, terwijl we hele nieuwe ruimtes binnengaan…eindelijk ! Al die tijd leken de dingen zich maar half te manifesteren, of gedeeltelijk, of alleen maar tijdelijk, maar nu gaat de juiste manifestatie op vele verschillende gebieden toch echt komen. Dit is te danken aan het feit, dat we nu meer volledig in de nieuwe groef terecht komen en hierdoor zullen we ontdekken, dat we nu dingen kunnen manifesteren die echt blijven. We hebben al zo lang in een overgangstijd en in een uitgestelde situatie gezeten, we werden tegengehouden (voor onze eigen bestwil) in het creëren van iets nieuws, daar het dan alleen maar weer afgebroken zou moeten worden, wanneer onze meer perfecte nieuwe situatie zou arriveren. Eigenlijk zijn we naar een nieuwe ruimte in de kosmos verschoven. Kun je je voorstellen hoeveel we alleen al hierdoor zijn geraakt ?
We zijn met onze vorige spirituele overeenkomsten klaar en het kan nu behoorlijk heftig zijn, om je in een nieuwe situatie en met een nieuw doel te bevinden. En dit zal inhouden, dat we helemaal vanaf de bodem gaan beginnen, daar onze nieuwe wereld binnen deze nieuwe kosmos op een hele andere manier werkt, dan wat we in het verleden gewend waren. Hint: de hartenergie runt de show in elke situatie.
* Als je moeilijk in slaap kon komen, dan was je niet de enige. De dingen bewegen nu heel snel, terwijl onze nieuwe ruimte doorgaat met het opzetten of beter gezegd het uitlijning proces van het nieuwe. Dit zijn inderdaad opwindende tijden…let op de vele schoonmaakbeurten die doorgaan, terwijl de aarde zichzelf voorbereid…zowel onze persoonlijke schoonmaakbeurten als de schoonmaakbeurten van de aarde zullen doorgaan. We moeten onberispelijk schoon zijn als we ons gaan opvullen met de nieuwe en hogere energie van een hele nieuwe wereld.
* De energieën dringen de laatste tijd met een behoorlijk kracht door en creëren enorme hoeveelheden beweging binnenin ons. De symptomen? Je zou zomaar zin kunnen hebben om te gaan huilen, zonder duidelijke aanleiding daartoe, je hart zou te keer kunnen gaan, je zou last kunnen hebben van kortademigheid, moeite kunnen hebben met slapen en snel geïrriteerd kunnen zijn. Je zou het gevoel kunnen hebben dat je de controle verliest, dat je je overweldigd voelt, of zelfs het gevoel kunnen hebben dat niemand meer de zaak onder controle heeft.
*Hectiek, hectiek, hectiek en druk, druk, druk. Dit zijn de resultaten van deze snel bewegende energie, die veel dingen op een hele vastberaden manier en met hoge snelheid op zijn juiste pad zet. We kunnen de snelle creaties nu gewoon niet meer bijhouden en aldus kunnen we ons constant overweldigd voelen. Voeg hier de duwende kracht van de energieën zelf aan toe en hoofdpijn, stijfheid in de nek en een algehele druk om ons heen zijn hierdoor een normaal resultaat.
*Mensen die we ontmoeten, zouden ons plotseling kunnen laten vallen met de behoefte om zich van ons te verwijderen (niet bepaald een reactie uit de hogere energie niveaus met vereniging en verbinding als gewenste realiteit ! —— wat hierdoor zelfs nog meer verwarring en droevige harten veroorzaakt !),of ze ratelen maar door over hun persoonlijke situaties met bijna een hysterische kern erin, ook al is het subtiel (ik kan het ze niet kwalijk nemen…. deze energie is intens !)
* In de afgelopen weken waren we druk, druk, druk, daar we onze nieuwe ruimtes aan het voorbereiden waren…. we maakten onze nieuwe bedden op, waar we in de komende tijd zouden gaan liggen. Met een ogenschijnlijk onuitputtelijke energie tot onze beschikking, is de oude uitputting ineens in slaaptoestand gegaan. We hadden veel te doen! Zodra er genoeg van ons gesetteld zijn (eigenlijk gebeuren er nu zoveel dingen tegelijk tijd, omdat er geen lineaire tijdstoestand meer bestaat) zal de intens duwende kracht van de energie zelfs nog meer van het oude naar buiten duwen. Deze volgende ronde van duwende energie is nu gearriveerd, maar hou er rekening mee, dat deze energieën voorlopig nog steeds voor een behoorlijke tijd zullen komen en gaan. Wat er nu is overgebleven is zo miniem, dat duwen en schoonmaken nu de belangrijkste methoden zullen zijn om ons voor te bereiden op het arriveren van de nieuwe energie.
*Hierdoor komen persoonlijke schoonmaakbeurten dus ook hard aan, samen met de schoonmaakbeurten van de aarde, daar het proces blijft doorgaan. En laten we niet die oude bekende hitte en warmte vergeten die we soms binnen in ons voelen, daar het oude soms letterlijk uit onze systemen gebrand wordt. Zere gevoelens en pijnlijke plekken in de onderste delen van ons lichaam kunnen van tijd tot tijd weer eens opkomen, daar we verder gaan met het gronden in de nieuwe aarde, die zich voor onze ogen begint vorm te geven. Oef! Het lijkt wel of we nooit eens pauze krijgen! En we zouden ons nog steeds op een vreemde manier ongemakkelijk kunnen voelen en niet op de juiste plek, alsof er absoluut nergens meer een plek is, waar we naar toe zouden kunnen gaan en die eindelijk eens bij ons zou passen en goed zou voelen. “Ik wil me gewoon eens een keer normaal voelen !” zouden we aan het universum kunnen zeggen, maar een nieuwe norm begint zijn intrede te doen en de dingen zullen nooit meer hetzelfde zijn (omdat ze beter zullen zijn!).
*Daar deze duwende energieën hun werk doen, door het oude naar boven te brengen, zouden we ons in het algemeen ook gewoon vreselijk kunnen voelen zonder duidelijke reden. Daar we binnenste buiten worden gekeerd, zouden we ons emotioneel (en fysiek) gewoon …..BLEHHH…kunnen voelen en gewoon IRI kunnen voelen en niet weten precies waarom. We zouden ons zelfs nergens comfortabel kunnen voelen, daar geen van onze oude trucjes en maniertjes die altijd werkten nu nog werken zoals ze vroeger leken te werken. Zucht……wat een lange reis is het geweest! Maar we hebben een lange tijd op deze grote verandering gewacht en de dingen gaan nu eindelijk op goddelijke en perfecte manieren verschuiven.
* Wanneer de duwende golven gaan stoppen, dan zullen onze nieuwe ruimtes de voornaamste energieën gaan worden en deze nieuwe ervaringen en ruimtes kunnen nu behoorlijk geweldig gaan voelen. De harten gaan eindelijk verbinding maken en de hart energie is nu zeer zeker binnen aan het stromen.
*Terwijl we doorgaan met ons evolutionair proces, zijn we momenteel even in een patroon terechtgekomen (in ieder geval totdat de dingen weer een beetje gaan veranderen, en wie weet hoe de dingen zich daarna gaan ontvouwen!) In de laatste jaren hebben we ons van zoveel ballast ontdaan en daardoor bevinden zeer zeker velen van ons zich nu tijdens het laatste stuk in dit patroon. Het patroon had te maken, en heeft voorlopig nog steeds te maken met het opschonen.
*Persoonlijke, lichamelijke, mentale en spirituele schoonmaakbeurten zullen steeds weer voorkomen en ook de schoonmaakbeurten van de aarde zullen verder gaan. Het patroon zal zich manifesteren als een grote druk wanneer de hogere energieën arriveren, velen van ons zullen zich overweldigd voelen, op een vreemde manier hysterisch, gespannen en lichtgeraakt en kunnen zelfs het gevoel hebben dat ze onzichtbare vliegen aan het doodslaan zijn. Er zullen ook zaken met betrekking tot grensoverschrijdingen voorkomen, daar alles uit zijn normale proportie wordt gehaald door de duwende energieën van boven. We zouden behoefte kunnen hebben om te gaan huilen, daar we het gevoel zouden kunnen hebben nergens meer thuis te horen en ons af kunnen vragen waar we ons in godsnaam bevinden. We zouden depressief kunnen worden en ons heel oncomfortabel kunnen voelen daar er zoveel duisternis naar de oppervlakte komt. Onze omgeving zou vreemd kunnen aanvoelen, we zouden niet in staat kunnen zijn om met anderen te communiceren (we zouden ons verwilderd en verloren kunnen voelen als we een poging deden) en onze dromen zouden ’s nachts ook wel eens heel raar kunnen zijn, daar alles en iedereen er zomaar ineens in voor zou kunnen komen! En niets, helemaal voelt vertrouwd aan.
* Na een fase van “duwen”, zullen we ons dan in een nieuwe ruimte bevinden, ook al arriveerden we daar pas na hele kleine en hele langzame stapjes. We zullen langzaam maar zeker doorbreken naar een nieuw terrein en we  zullen arriveren in ruimtes waar we interacties zullen hebben, die zoveel beter bij ons zullen passen. Dus, nadat de opschoningsperiode van de duwende energieën voorbij is, zouden we ons geweldig kunnen gaan voelen! We zullen ons in korte tijd aanpassen aan de nieuwe situatie, alles waar we aan denken zal zich meteen manifesteren, en er zal meer liefde en zorg aanwezig zijn dan in het verleden.
*Terwijl we langzaam maar zeker het oude eruit duwen, zal het nieuwe arriveren, in fysieke vorm of in de vorm van de nieuwe hartenergie waar het in de nieuwe wereld allemaal om zal gaan draaien. Leeg, gevuld worden, leeg, gevuld worden, leeg, gevuld worden. Dit zal dan het patroon voor een behoorlijke lange tijd gaan worden. Dus ook al zouden we ons leeg voelen, oppervlakkig, hol van binnen, net als een kartonnen figuur, we zijn gewoon bezig met ons leeg te maken, zodat we meer van de hartenergie in ons op kunnen gaan nemen.
*Als het licht van boven gaat arriveren, zal het alles vergroten wat nog bestaat. Hierdoor zal datgene, wat nog over is van onze persoonlijke onbalans, of beter gezegd daar waar we nog niet helemaal uit hartenergie bestaan, heel erg vergroot gaan worden en dit zal naar de oppervlakte gaan komen. Als we een dominant persoon zijn, zullen we ERG dominant gaan worden, als we graag de leiding hebben en graag commanderen, zullen we dit soort gedrag nog erger gaan vertonen. Als we graag nieuwtjes vertellen, zal het lijken alsof we onze klep maar niet kunnen houden over wat er allemaal om ons heen gebeurt. Als weg raag communiceren, beginnen we te ratelen en te herhalen als een gebroken langspeelplaat! En als we graag anderen willen assisteren, zullen we hierin doorslaan en maar niet gecentreerd en rustig bij onszelf kunnen blijven. Deze hogere energieën die zoveel vergroten, zullen ook de ervaringen van het “te veel om het allemaal bij te houden gevoel” veroorzaken. In de loop van de tijden zullen velen ervaren dat het veel te stresserend is om zo druk te zijn en dit zal dan de veranderingen brengen die nodig zullen zijn op de planeet. We zullen opnieuw weer terug naar de eenvoud keren en dat wat echt belangrijk is. En weet, dat het zich onzichtbaar voelen, nog steeds een fundamentele ervaring van het ascentieproces is!
* Uiteindelijk, nadat veel van alles is opgeschoond en uit de weg is geruimd, zal de hartenergie de dominerende energie worden die zich in allen van ons zal belichamen, en nadat dit gaat gebeuren, zullen de dingen echt met een sneeuwbal effect gaan werken, wanneer de liefdesenergie de planeet gaat overnemen. Maar voordat we de drempel van deze nieuwe wereld zullen bereiken, zullen we ons eerst moeten voorbereiden op nog meer arriverende opschoningsbeurten.
*Als we onze eigen weg gaan vinden in deze nieuwe en andere structuur, zullen we er gauw achter komen, dat er weer opnieuw nieuwe ruimtes op ons te wachten staan. Onze ouden rollen zijn nu voorbij, en God en het universum zullen altijd, altijd voor ons zorgen in de komende tijd.
 
Karen Bishop

Liefde

december 15th, 2012

 

LIEFDE

Liefde is het hoogste goed

aan de mens gegeven.

Liefde is: wat leven doet

van ontroering beven.

Liefde is alles. Liefde is GOD

Maakt van armen: Rijken

Zonder Liefde, wat was het lot!

‘t zou op niets gelijken.

Geest van Liefde, leid ons voort,

Doordring ons van Uw Wezen,

Dan wachten wij ook ongestoord

‘t einde zonder vrezen

En zij het leven kort of lang,

Gods liefde maakt geen sterven bang.

Jozef Rulof, www.jozefrulof.nl

12-12-12 energie

december 12th, 2012

Op een schaars moment dat de zon scheen vandaag, 12-12-12, heb ik deze foto’s kunnen maken. Let vooral op het grote wolken hart, rechts van de zon, de vele regenbogen in de zonnestralen en de gekleurde bollen. Bij de onderste foto zie je ook nog een duif, rechts naast het hart. Meer bewijs van indaling van de liefdevolle energie hoeven we niet toch!!

 

Gebed van de helende Engelen

november 24th, 2012

Ik heb het tweede boek van Lorna Byrne “Hoog in de Hemel” gelezen en daar stond een prachtig engelengebed in die ik op uitdrukkelijk verzoek van aartsengel Michaël op mijn blog  plaats.

Dit gebed mag verspreid worden naar een ieder die geraakt wordt door de tekst en het kan doorsturen, doorgeven, naar anderen. Hoe meer het gebed wordt verspreid en uitgesproken wordt, des te helender het werkt voor jezelf, je naaste, je omgeving, de mensheid en Moeder Aarde.

In Licht en Liefde, Lizeth

 

Gebed van de helende engelen

Dat van God naar de aarde is gebracht

Door de aartsengel Michaël.

 

Laat, o helende engelen

Uw hemelse heerscharen

Neerdalen op mij

En op al mijn dierbaren.

 

Laat me de straal van uw

Helende engelen op me voelen,

Het licht van uw helende handen.

 

Ik zal uw heling laten beginnen

Zoals God het toestaat.

 

AMEN

 

Straatkinderen in Brazilië

november 17th, 2012

Op 16 november 2012 heeft  de EO een programma uitgezonden met de titel “Onverwacht bezoek”. Dit programma is geheel gewijd aan Robert Smit die in Brazilië Remer heeft opgericht. Hij ontmoet zijn hele goede vriend Jan weer, na 6 jaar.

Persoonlijk vond ik het erg leuk om al die plekken weer terug te zien waar ik met een Friese groep ook ben geweest. In het eerste gedeelte van het programma zie je een oranje huis waar kinderen worden opgevangen. Dit huis hebben we als groep geheel geverfd en opgeknapt. Toen wij daar waren was de keuken er nog niet, daar waren ze druk mee bezig er lag toen nog overal zand en rommel. Waar Robert nu zijn kantoor heeft daar heb ik met nog 3 groepsleden de houten latjes aan de muur/plafond gefernist en de onderkant geverfd. 

Verder zie je bezoeken aan de krottenwijken, het klaarmaken en uitdelen van broodjes en drinken, wat we groepsgewijs ook hebben gedaan. Daarna gaat de reis naar Pequerie waar Robert woont met zijn gezin en de boerderij waar straatkinderen tot hun 18e blijven wonen. Echt heel erg leuk om dit allemaal weer terug te zien maar ook verdrietig dat het nog steeds nodig is.

Klik op onderstaande link dan kun je het programma zien.

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1305308

In Licht en Liefde, Lizeth

Het is alweer enige tijd geleden dat ik met een kleine groep mensen,voor 3weken, naar Brazilië ben geweest. De herinneringen zijn mooi maar ook schokkend en emotioneel.  Het doel van de reis was om te gaan klussen aan projecten van Remer. 1 week in Rio en 2 weken op de boerderij. In de week in Rio werd er geklust aan een pand maar bezochten we ook de Krottenwijken, wat overigens niet zonder gevaar was. Remer vangt straatkinderen op in de krottenwijken en heeft in Piquerie, ligt een dag reizen van Rio, een boerderij waar straat kinderen geplaatst worden die nergens terecht kunnen en daar verzorgd worden, naar school gaan en een opleiding kunnen volgen. De kinderen hebben de leeftijd van 2 tot 18. Na hun 18e moeten ze van de boerderij weg en kunnen ze elders onder begeleiding verder studeren, werk zoeken enz. Remer is opgezet door Robert Smits. Een bijzondere Nederlander die tijdens een vakantie in Brazilië in aanraking kwam met straatkinderen en nooit meer is weg gegaan. Het wordt een beetje veel hier uitgebreid op in te gaan, maar wil je meer weten over Remer en Robert Smits dan verwijs ik je graag naar de nederlandse tak van Remer, de stichting “Help mij leven”, www.helpmijleven.nl

Ik heb wel ervaren dat hoe goed je je ook voorbereid op zo’n bijzondere reis er toch een cultuurschok is. Als je aankomt in Rio dan zie je en ruik je als eerste de krottenwijken die tegen de bergwand zijn aangeplakt.  Waar ben jij dan met al je rijkdom? Het was echt een achtbaan van ervaringen tijdens deze 3 weken. Wat me echt het diepste van het diepste heeft geraakt is het bezoek aan een spoorlijn met twee sociaalwerkers van Remer die daar een gezin wilde bezoeken. Dat verhaal wil ik graag met je delen.

Het eerste wat je ziet als je naar het spoor toeloopt,  is op het taluut een hele rij met bijelkaar geraapt afval waar huisjes van zijn gemaakt.

Dat hier mensen, gezinnen met kinderen in kunnen wonen is echt onvoorstelbaar. We lopen verder en gaan het taluut op en wat we dan te zien krijgen! Mannen, vrouwen kinderen wonen op hele kleine stroken naast de spoorlijn. Wat helemaal niet te bevatten is, is dat er elke dag nog treinen voorbij komen. Met alle gevaren die daarbij horen. Na enig speurwerk werd het bewuste gezin door de twee sociaalwerkers gevonden.

We mochten ook even kijken in het huisje van het gezin die we bezochten. Er stond een bed, een koelkast en een hele grote tv in. Verder niets, men woonde hier met 4 mensen, opa, dochter, schoonzoon en kleinkind. De dochter, schoonzoon en kleinkind waren verslaafd aan drugs. De sociaalwerkers deden hun best het kleinkind van 12 jaar, wat op straat leefde, naar de boederij te krijgen. Maar dat gaat niet zonder de toestemming van de zeer jonge ouders.

Terwijl zij een gesprek hadden keek ik goed om me heen. Op en tussen het spoor lag allemaal ontlasting ed, waar kinderen gewoon tussen aan het spelen waren. Een douche hing aan een paal, die door iedereen werd gebruikt, draden voor de elekriciteit waren vastgemaakt aan de elkticiteitsmasten. Alles werd afgetapt.

 

Wat me het meest heeft geraakt  is de uitdrukking op een lief klein kindje zijn gezicht. Schreeuwde werkelijk om hulp en je voelde het verdriet. Het ergste is dat je op dat moment helemaal niets kunt doen en machteloos staat . 

 

De foto spreekt voorzich denk ik. 

 Nadat we dit allemaal gezien hadden en weer verder moesten vonden we onderaan het taluut, aan een paal vastgeketend, een zelfgemaakte kar en een winkelwagentje. Dit was het kostbaarste bezit van opa. Hij ging elke dag met deze kar oud papier zoeken en verkopen, zodat hij eten kon kopen voor die dag voor het gezin. 

 

Het heeft diepe indruk op mij gemaakt.

Dit is één van de vele verhalen, maar deze was toch wel de allerheftigste. Als je dit zo hebt gezien besef je meer dan eens hoe goed we het in Nederland hebben. Ik wist van tevoren dat het een heftige confronterende reis zou worden, maar tot op de dag van vandaag heb ik er geen spijt van dat ik deze reis gemaakt heb. Het heeft een zeer bewuste wereldburger van mij gemaakt. 

De foto’s zijn niet door mijzelf gemaakt maar door een groepslid. Er mocht maar één aangewezen groepslid foto’s maken i. v. m integriteit en straatroof.

Wat me destemeer op viel, toen we weer op schiphol waren dat je overal mobieltjes hoorde afgaan en dat de mensen klaagde over het weer. Dan sta je wel even met je oren te klapperen en wordt je weer met een cultuurschok geconfronteerd.

In Licht en Liefde, Lizeth

Kristallen Schedels

juni 19th, 2012

Ongeveer zes jaar geleden kocht ik mijn allereerste schedel. Het kwam als een bliksem bij heldere hemel. Ik zag de bergkristallen schedel staan en werd er direct smoor verliefd op, terwijl ik steeds had geroepen; “voor mij geen schedel, daar heb ik helemaal niets mee”. Het was alsof ik opging in zijn energie en niet meer los kon laten. Wat ik ook deed de schedel bleef aan me trekken en roepen! Door de mooie en prachtige liefdevolle energie van de schedel, heb ik hem gekocht. Ik heb er nog geen dag spijt van gehad! Nu, na al die jaren, staat er een prachtige schedel te stralen en heeft hij grote regenbogen in zich gekregen. Inmiddels is het een schedelfamilie geworden van 22 schedels! We werken op diep niveau met Moederaarde en de kosmos samen, nu helemaal met de shift die gaande is! Iedere schedel heeft zijn eigen kenmerken, energie en taken. Ik durf wel te zeggen dat we op éénheidsniveau met elkaar samenwerken. Ik geniet elke dag van ze!

Wat me vaak opvalt is dat mensen een schedel kopen omdat ze die mooi vinden. Ze realiseren zich niet dat het andersom werkt. Een schedel kiest jou uit om als hoeder/hoedster voor hem/haar te zorgen, maar ook om voor jouw groei iets te kunnen betekenen.  Dit zijn de punten waar je op kunt letten als een schedel, jouw als hoedster/hoeder uitkiest:

1. Roept de schedel jou!

2. Blijft hij/zij maar in je gedachte ook al probeer je hem/haar los te laten.

3. Is de aantrekkingskracht erg groot!

4. Wat doet het met jou! Wordt je emotioneel, spontaan verliefd, heel erg blij als je de schedel in je handen hebt.

5. Het is zeker mogelijk dat het slechts om een vluchtige kennismaking gaat en dat de aanraking van de schedel voldoende voor jou is en daarna de schedel weer mag loslaten.

Als je hier niet op let kun je het risico lopen dat je een schedel koopt die helemaal niet bij jou wil zijn. De schedel gaat dan helemaal zijn eigen gang en kan je leven op een negatieve, heftige manier op z’n kop zetten. Een schedel die echt bij jou past werkt ook in je energie op een heftige manier,  maar dan in harmonie en liefdevolle energie. Wat je nooit uit het oog mag  verliezen is dat een kristallen schedel een levend wezen is met zielsenergie die graag met respect en liefde behandelt wil worden. Zo geef je je schedel alle ruimte te Zijn en om zijn volledige potentie te geven, waarvoor hij bij jou gekomen is!

Het maakt niet uit hoe hij/zij eruit ziet, maar wel door wie de schedel gemaakt is! De intentie van de carver is een essentieel onderdeel bij het maken van een schedel. Wat voor energie/intentie gebruikt hij tijdens het carven van een schedel, is het liefdevolle energie, is de carver betrokken bij wat hij maakt, hoe staat hij zelf in zijn eigen energie of carvt hij alleen om er heel veel geld mee te verdienen? De schedels die ik heb zijn bijna allemaal gemaakt door Leandro de Souza uit Brazilië. Zijn schedels zijn zuiver in de energie, dat blijkt ook wel als je er één thuis krijgt, je hoeft de schedel nauwelijks te reinigen en kun je meteen aan de slag als je dat zou willen. Als een schedel bij mij komt dan spoel ik hem/haar eerst af onder de kraan en mag hij/zij daarna bijkomen van de reis en de nieuwe energie waar de schedel in terecht is gekomen. Afhankelijk van wat de schedel zelf aangeeft duurt het meestal 2 tot 5 dagen voordat ik een schedel open, activeer en ermee ga werken.

Ik heb het nog niet meegemaakt maar een schedel kan na verloop van tijd gaan aangeven dat hij/zij verder wil en een andere hoedster/hoeder wil hebben. Voel je daar niet schuldig over, de schedel geeft alleen maar aan, klaar te zijn met het verhogen van jou energie en weer een nieuwe uitdaging zoekt. Als hoedster/hoeder ben jij degene die een andere hoedster/hoeder moet gaan zoeken.

Nog even kort samengevat waar je op kunt letten als je een schedel wilt aanschaffen;

1. Koop alleen een schedel als hij/zij je “roept” op welke manier dan ook.

2. Als je twijfelt, laat de schedel staan en kijk of hij aan je blijft trekken, als je uit zijn blikveld bent.

3. Wees je ervan bewust, dat als je een schedel koopt, je zijn/haar hoedster/hoeder wordt.

4. Kijk goed wie de schedel gemaakt heeft en met welke intentie dat is gedaan.

5. Behandel de schedel met respect en Liefde, dan krijg je er ook heel veel voor terug.

6. Zet je schedel regelmatig in de zon, volle maan en in de regen(als de kristalsoort daar tegen kan). De schedel vindt dat heerlijk en het helpt hem/haar ook de energie te verhogen van zichzelf, van jou, Moederaarde en de kosmos.

Ik wens je heel veel succes met een mogelijke aankoop van een kristallen schedel.

In Licht en Liefde, Lizeth Brands

Bijzondere Foto’s

februari 5th, 2012

Vandaag, 05-02-12, heb ik hele bijzondere foto’s gemaakt van een regenboog met staart. Het weer was prima, de zon scheen en er was sluier bewolking. Nog nooit heb ik zo’n fel gekleurd stuk regenboog gezien en wil dit graag met jullie delen. Het voelt voor mij als een poort en een belangrijke verhoging van de Christusenergie. De foto’s zijn vanuit mijn woonkamer genomen.

11-11-11 energie

november 11th, 2011

Ik heb gister en vannacht weer bijzondere foto’s mogen maken van de 11-11-11 energie. Ik wil ze graag met jullie delen.

Copyright Lizeth Brands - Ook dit is een bijzondere foto die heb ik vannacht om 2.30 genomen. Er kwam hele hoge energie vrij bij deze lichtbollen.

Copyright Lizeth Brands - Ik heb nog nooit zo'n mooie duidelijke foto gezien van Aarts engel Michaël. Als je goed kijkt zie je links van hem een luitspeler die naar hem opkijkt. Het gouden en rode licht is heel bijzonder.

World Peace is Possible

oktober 9th, 2011

Lieve Mensen,

Er is een nieuwe stichting in het leven geroepen met de naam World Peace is Possible. Ze proberen op allerlei manieren de mensen bewust te maken dat Wereldvrede echt mogelijk is. Kijk eens op hun website.

www.worldpeaceispossible.com

Dick Bruna is gevraagd een logo te maken en zoals altijd is hij daar bijzonder goed is geslaagd. De poster staat in PDF hieronder. Print het uit en hang het voor je raam en/of verspreid het zoveel mogelijk via de e-mail. Laten we met z’n allen een vuist maken om de energie van wereldvrede werkelijk te realiseren en neer te zetten.

Poster World Peace is Possible

 Alvast bedankt voor jullie inzet in welke vorm dan ook.

 

 

In Licht en Liefde, Lizeth Brands

Jouw unieke sterrenpoort…..de pijnappelklier

oktober 5th, 2011

Op de website We Want To Know staat een prachtig artikel over de pijnappelklier die ik je echt kan aanraden om te lezen. Ik heb zelf ook kunnen ondervinden wat het betekent als je je gaat verbinden, samenwerken met je pijnappelklier. Het opent energetisch, vele deuren, het kristallijne licht wordt in je geactiveerd wat weer invloed heeft op het helderzien via je derde oog en je innerlijke kracht. Je komt daardoor ook sterker in contact met je bewustzijn. Kortom echt een aanrader.

http://www.wanttoknow.nl/overige/jouw-unieke-sterrenpoort-je-pijnappelklier/

7 sleutels om je eigen paradijs te betreden

september 27th, 2011

Word een meester van je tijd
neem tijd voor je ZELF
Neem de tijd voor alles wat je doet, te weinig tijd leidt tot stress en stress brengt je buiten jezelf. Alles wat je doet met passie wordt gedragen door de Flow, de stroom des levens en verloopt volgens de wet van de minste weerstand. Hoog rendement bereik je met intelligentie èn passie. Vind je productieve of vruchtvolle tijdstippen van de dag om tot uiting te brengen datgene wat in je leeft en doe dit in een harmonieuze, aangename plek waarin je je prettig voelt. Voel je eigen levensritme en leef daarnaar.Vraag je bij elk activiteit of taak af of je deze met passie kunt uitvoeren. Kun je dit niet, laat dan de opdracht aan iemand anders over of wacht tot het juiste moment.

De Flow: de stroom des levens
Het leven kent ups en downs, dit is de beweging van de levensstroom die de vorm heeft van een spiraal, vergelijk de jaren met hun jaargetijden. Geniet intens tijdens de groei- en bloeiperiodes (vgl. de lente en de zomer) en wees genereus, vervul de harten van alle mensen die je op je levensweg tegenkomt. Tijdens de herstel- en bezinningsperiodes (vgl. de herfst en winter) neem je alle tijd voor jezelf en geef je in stilte aandacht aan je lichaam, geest en ziel. De tijd en aandacht nemen voor jezelf is de basis van een gezond leven, zelfacceptatie is fundamenteel, zelfreiniging is heerlijk en zelfreflectie is verrijkend. Ga dingen doen die je nog nooit eerder hebt gedaan, ga mediteren op jouw eigen, unieke wijze of ga een alternatieve cursus of workshop volgen. Neem desnoods een sabbatical of maak een wereldreis.

Observatie & gevoel
Observeer je ware broeders en zusters overal, en laat je meevoeren door hun oprechte passie, en voor je het weet heb je nieuwe vrienden. Observeer je omgeving, en voel welke plekken je het meest inspireren. Vertoef regelmatig op de plekken die jou tot vervoering brengen.

Keuze
Kies 100% voor de levensstroom van ware passie, de mensen en omstandigheden die goed voor je persoonlijke ontwikkeling zijn, komen dan automatisch op je pad. Mensen die jouw ontwikkeling en geluk in de weg staan zullen dan uit je leven verdwijnen. Jaloezie is niets anders dan het uiten van waardering voor jouw passie door iemand die niet in staat is zijn of haar eigen passie te vinden. Zij kijken van een afstand toe hoe jij je al dansend door het leven wordt gedragen door de Flow.

Dankbaarheid voor het leven: nederigheid en authenticiteit
Wees dankbaar voor alles wat het leven je te bieden heeft. Door verfijnde dankbaarheid internaliseer je de passie en blijft het vuur branden. Zodra je op de praalwagen gaat staan, dooft het vuur van passie zich en plaats je jezelf buiten de Flow, de stroom des levens. Blijf jezelf en word geen karikatuur van jezelf.

Leermomenten als bron van levenswijsheid
Tegenslagen zijn leermomenten, zijn ware gelegenheden om jezelf beter te leren kennen, jezelf te overstijgen en de meester(es) in jezelf te vinden. Achter elk leermoment zit een prachtige schat aan levenswijsheid verborgen. Lees nogmaals het sprookje Roodkapje en de Wolf en je zult zien dat dankzij de wolf Roodkapje beroemd is geworden. Zegen daarom in stilte alle mensen die in jouw leven de rol van wolf op zich hebben genomen, besef dat wij mensen door onze eigen sluier of ego niet direct het liefdevolle signaal van onze wolven herkennen. Het enige dat zij doen is ons ego ofwel onze duistere kanten reflecteren en daarmee ons de kans geven het perspectief op ons leven te verruimen. Observeer goed en voordat je het weet heb je een nieuwe schat aan levenswijsheid aangeboord. Een alternatieve en meer neutrale term voor Wolf is ego reflector.

Ontdek je innerlijke kind en wees af en toe een clown
Maak contact met het kind in je, vooral op de moeilijke momenten en voel de spontaniteit, de levensvreugde en de onschuldige speelsheid in jezelf. Doe dingen die je vroeger als kind ook deed. Kijk naar je favoriete kinderprogramma’s op TV. Je innerlijke clown is een creatieve variant van je innerlijke kind, zet een rode clownsneus op en kijk in de spiegel en geef je lachspieren alle vrijheid om zich even goed los te weken. Je innerlijke kind bevindt zich altijd in de Flow, het weet eenvoudigweg niet hoe het zich buiten de Flow moet plaatsen. Hetzelfde geldt voor je innerlijke clown. Wees je ervan bewust dat een beetje gek zijn normaal is. Beter zo gek als een deur dan opgesloten in je eigen kooi van beperkende gedachten.

Schrijver: Onbekend

In Licht en Liefde, Lizeth Brands

Fotonengordel/ The Shift

augustus 30th, 2011

Al geruime tijd krijg ik steeds meer berichten te horen en te zien die uitleg geven over de fotonengordel en de op hande zijnde Shift. Nu werk ik vanuit mijn eigen waarheid en ben deze berichten gaan invoelen. Wat betekent dit voor mij? Voor mijn waarheid betekent dit dat het heel belangrijk is om heel goed geaard te zijn, heel dicht bij mezelf te blijven en heel goed met je hogerzelf en het hogere licht te verbinden, wil je mee kunnen gaan in wat komen gaat. Angst komt hier in het geheel niet in voor, wel het onvoorwaardelijke vertrouwen dat ik de veranderingen op mijn manier mag meemaken zoals het geschreven staat in mijn Akasha.

Om te ontdekken welke waarheid voor jou mogelijk bedoelt is zet ik hier een aantal linken en een word bestand neer die op een spirituele manier naar dit fenomeen kijken en die ook overeenkomen met mijn eigen gevoel hierin.

De Fotonengordel

De Fotonengordel is een groot gebied in het universum dat een zeer hoge trilling kent. Deze gordel werd voor het eerst ontdekt  in 1961 door satelieten.

Virgil Armstrong heeft in 1995 een interview gehouden waar hij haarfijn beschrijft wat mogelijk gebeuren gaat als de aarde in de fotonengordel terecht komt. Wat hij toen heeft gezegd is nog steeds actueel met het enige verschil, dat we nu al een hele tijd in de fotonengordel zitten. Hij is o.a een begenadigt schrijver op het spirituele vlak. Wil je meer over hem weten dan raad ik je aan te googlen.

 Ik voeg hier het Word bestand toe. (Ned. vertaalt)

Klik op onderstaande link. Je krijgt dan de pagina ” reactie”  bovenaan staat dezelfde link en als je daar op klikt kom je in het wordbestand.

De Fotonengordel

ArjunA heeft ook een prachtig artikel over deze gordel geschreven die ik ook graag wil plaatsen maar dan als link naar zijn website.

http://www.assayya.com/science/De%20Fotonengordel.htm

De Shift

Op het plaatje wat Virgil Armstrong gebruikt kun je zien dat de Aarde  bezig is in een andere energie terecht te komen. De Aarde bevindt zich nu nog in het oranje stuk maar gaat over naar het gele stuk. Als die overgang plaatsvindt, dat, wordt de Shift genoemd.

 

 

 

 

 

 

 

Er gaan allerlei angstige verhalen rond, dat de wereld zou vergaan en iedereen oplost in stof.  Mijn waarheid vertelt me iets anders, er bestaan voor mij 2 mogelijkheden, 1: dat er drie dagen geen licht zal zijn tijdens deze overgang. Als dit gebeurd wees dan niet angstig of wat dan ook. Het gaat ook weer over. Zorg ervoor, dat jezelf in het licht staat en daarmee de mensen om je heen bewust en wakker maakt.  Het ligt er ook aan of jij de keuze hebt gemaakt voor het licht en bewust deze prachtige overgang wil mee maken.  Ik heb een doorgeving via het internet ontvangen, die eigenlijk heel dicht bij mijn waarheid komt en die ik hier graag wil plaatsen.

Het is een doorgeving van Kirael en de channeler is Fred Sterling. Het is in het Engels.

Klik op onderstaande link. Je krijgt dan de pagina ” reactie”  bovenaan staat dezelfde link en als je daar op klikt kom je in het wordbestand.

The Shift

Tom Kenyon heeft een doorgeving van de Hathors op 12 aug. gekregen die relateren met dit artikel.

Je vindt hieronder een link die naar een website gaat waar deze doorgeving in het nederlands is vertaald.

http://www.galacticchannelings.com/nederlands/Tomkenyon12-08-11.html

De 2e mogelijkheid is, dat als je er bewust voor kiest met het licht mee te gaan, leeft vanuit je hart en vanuit dankbaarheid,  je automatisch wordt meegenomen en je eigenijk helemaal geen last zult hebben van deze overgang. Hoe meer je je verzet tegen de nieuwe energie, waarin we liefdevol en in harmonie met elkaar gaan samenleven, des te meer last zul je van deze overgang hebben. Het gaat er echt om in welke mate jij kiest voor het licht. Verzet je je bewust dan zul je ook heel veel donkere energie ervaren, in je zelf en om je heen. Hoe je het ook went of keert, dat er grote veranderingen aan zitten te komen op korte en langere termijn dat mag duidelijk zijn. Eigenlijk is het allang bezig, maar nu zien we de resultaten van de veranderingen echt neergezet worden. We kunnen er niet meer omheen! Ik ontvang het in Liefde en Vertrouwen en Dankbaarheid en geef het graag door.

Waar ga jij voor???

 

 

 

 

 

In Licht en Liefde, Lizeth Brands

De 12 tekenen die het wakker worden van je Goddelijke kern begeleiden

december 6th, 2010

Lieve mensen,

2011 staat voor de deur en nog meer mensen gaan bewust worden van de nieuwe energie. Het wordt, wat nieuwe energie betreft, een heftig jaar. Als ondersteuning in dit proces wil ik u graag laten kennis maken met de 12 tekenen die het wakker worden van je goddelijke kern begeleiden. Door dit te lezen zal u minder angstig en onzeker in het proces kunnen staan wat het plezier van het ontvangen van de nieuwe energie alleen maar versterkt.

Raadpleeg bij twijfel of als de symptomen te lang duren of erger worden, altijd uw huisarts/specialist.

Deze 12 tekenen zijn niet door mij geschreven, maar komen wel overéén met mijn eigen waarheid, gevoel en ervaring in mijn eigen proces van de nieuwe energie.

 Ik wil u  heel veel mooie nieuwe energie toewensen voor 2011. Samen kunnen we de wereld positief veranderen als we in Liefde en compassie met elkaar om gaan.

 In Licht en Liefde, Lizeth

Klik op onderstaande link. U krijgt de pagina “reactie”. Bovenaan bevindt zich de blauwe link. Klik daarop en u krijgt het Wordbestand.

12 tekenen die het wakker worden van je goddelijke kern begeleiden

Spirituele artikelen

september 7th, 2010

Op deze pagina zullen artikelen geplaatst worden die door mijzelf geschreven zijn. Ik schrijf  mijn levenservaringen en eigen waarheid vanuit mijn hart. Het is niet de waarheid. Ieder mens op aarde heeft een eigen waarheid met een eigen boodschap. We kunnen dus heel veel van elkaar leren als we daar voor openstaan. Mijn boodschap is; haal uit de artikelen wat voor jou bruikbaar is, voor je eigen pad in spirituele groei en het vinden van je eigen waarheid.

De artikelen zijn geschreven in wordbestanden. Klik op de blauwe linken voor het openen van deze bestanden. Je komt dan op de pagina “reactie” klik dan weer op de blauwe link daarboven.

In Licht en Liefde, Lizeth

Wat is angst en wat doet het met je

Angst

Wat is aarding/gronding

Aarding, Gronding

Aarding, Chakra meditatie

Aarding, Chakra meditatie met chakra uitleg

Wat is loslaten

Loslaten

Symptomen van Innerlijke Vrede

Symptomen van Innerlijke vrede

Spirituele Gedichten

augustus 8th, 2010

Hier worden spirituele gedichten geplaatst die mij persoonlijk raken en die ik graag met anderen wil delen. Klik op de blauwe link, je komt dan op de pagina “reactie” klik dan weer op de blauwe link daarboven.

Het Lied van Gabriela

Harten Licht

Harten licht 1

Nevera Horenta

The Crosswalk

Hoe installeer ik liefde

Zonder de Liefde

ONZE GROOTSTE ANGST

De uitnodiging

Windesheim Ommen

Lieve mensen

augustus 2nd, 2010

Het is voor mij een geheel nieuwe uitdaging om via deze blog mijn spirituele ervaringen met je te delen. Niet alleen wordt spiritualiteit uitgebreid besproken en behandeld maar ook persoonlijke belevenissen.

Alle artikelen die ik zelf schrijf, zijn vanuit mijn eigen ervaringen en eigen waarheid tot stand gekomen. Dat betekent niet dat het de waarheid is.  Lees ze met plezier en aandacht, haal eruit wat voor jou van belang kan zijn.

Heb je de behoefte te reageren op deze blog, schroom dan niet en reageer. Je berichten worden geplaatst mits het vrij is van haatmail en negatieve energie.

Ik wens je veel leesplezier, spirituelegroei en inzicht .

In Licht en Liefde, Lizeth