UPDATE; WAAR WORDEN WE TOE UITGENODIGD?

Lieve mensen,

iedereen kan voelen dat de tegenstellingen in ons aardse bestaan groter lijken te worden (terwijl we juist op weg zijn naar meer eenheid en heelheid). Het lijkt alsof licht en donker steeds meer als tegenpolen, of zelfs als vijanden tegenover elkaar komen te staan.

Dat is natuurlijk niet de hoogste waarheid, want beiden werken samen en maken deel uit van onze schepping en onze reis door de dualiteit. Maar juist doordat alles uitvergroot wordt kunnen we beter zien wat het duale krachtenspel met ons doet.

Ook ervaren velen heel fysiek de schommelbewegingen tussen hoog- en laagfrequente velden. Innerlijk worden we heen en weer geslingerd tussen delen die nog niet helemaal vrij zijn van de persoonlijke wil (en dus nog controle willen houden vanuit angst), en de veel diepere delen in ons die zich vol vertrouwen blijven openen voor het nieuwe Licht en het hogere bewustzijn dat vanuit het Goddelijke in wil dalen.

Wat betreft alles wat er nu vanuit angstvelden op ons af komt:

Blijf alert en wakker, maar ga niet mee in wat voeding geeft aan die collectieve angstvelden. Wat je aandacht geeft groeit. Wees je dus heel bewust van wat je zelf in de wereld verspreidt, via je gedachten, woorden en handelingen. Het let steeds nauwer welke keuzes je maakt, want de manifestatiekrachten werken zich steeds directer en sneller uit in de wereld van de vorm.

Je kunt opnieuw meegaan in het slachtoffer- en doemdenken; dan versterk je het idee dat jou iets ergs kan overkomen. Dan ga je opnieuw, zoals velen nog doen, in termen van toeval en pech denken. Je gaat volledig aan de hogere waarheid voorbij dat je zelf het script voor jouw huidige leven geschreven hebt, in samenwerking met de Lichtwereld. De hele opzet rondom het Corona-virus is een megakrachtige, bewust geprogrammeerde brainwash, die de mensheid uitdaagt om de laatste stappen uit de greep van de verduisterende en frequentieverlagende velden te zetten. Je kunt dit zien als een Inwijding zoals we deze vroeger in Mysteriescholen kregen, maar nu in een vorm die past bij ons huidige, gemiddelde bewustzijn.

Wat je kunt doen is jezelf innerlijk heel bewust afstemmen op jouw Goddelijke DNA. Dáárin staat de waarheid over wat jij in dit leven op Aarde komt doen. Dat is een compleet ander verhaal dan wat je dagelijks op het nieuws hoort. Affirmeer, heel simpel, dat jij jouw leven vorm wilt geven conform jouw Goddelijke DNA. Vervolgens kun je deze affirmatie ook doortrekken naar het Goddelijke DNA van de mensheid; dat iedereen zijn of haar pad moge bewandelen in volledige overeenstemming met zijn of haar Goddelijke DNA.

Natuurlijk kan het zijn dat sommige mensen via een virus zelf de gelegenheid scheppen, of aannemen, om de Aarde te verlaten. Maar dit is dan niet vanuit ‘dikke pech’… Het zal dan ook in overeenstemming zijn met wat ze – vanuit hun hogere Zelf – wensten te ervaren.

Kijk met Liefde naar alles wat we dagelijks voorgeschoteld krijgen. Zie wat drama en angst oproepen, ook in jou, maar blijf dat niet als ‘de waarheid’ vasthouden. Richt je weer op je Goddelijke DNA, zonder dat je precies hoeft te weten ‘hoe dat moet’. Het gaat om je innerlijke intentie vanuit Liefde en hogere Wijsheid. Jij zit met velen om je heen in de geboorteweeën naar de Nieuwe Tijd. Moeder Aarde ondersteunt je daarbij en gaat zelf ook door grote veranderingen heen. Alles wat nog aan de oude angstvelden gekoppeld is, alles wat nog manipuleerbaar is zal aangetrild worden, zodat we er bewust van kunnen worden en er ook bewust UIT kunnen stappen.

Erken, verwelkom en omarm je angst. Er van wegkijken helpt niet, want dan komt het toch via een andere weg weer bij je terug. De uitnodiging is om iedere keer wanneer je jezelf betrapt op angstgedachten, jezelf dieper in je Godsvertrouwen te verankeren. Is de angst zo groot dat je daar niet bij kunt komen, vraag dan heel direct om hulp van je hogere Zelf en van de Lichtwereld. Bibber, huil, tril, adem, schud, doe wat er maar nodig is om jezelf los te maken uit die hele diepe verkrampingen. Geloof erin dat jouw begeleiders uit de hogere werelden je juist dan bij zullen staan om de stap terug naar Liefde te kunnen maken.

Weet dat het hogere plan dat in ons Goddelijke DNA geschreven staat altijd voorrang zal krijgen boven elk aards bedacht plan dat ons nog onder onze goddelijke korenmaat wil houden.

Wij Zijn Licht! Onze Lichtkern is eeuwig en onverwoestbaar. Laten we elkaar vanuit dat Lichtveld ondersteunen, en de illusies daar laten waar ze vandaan komen.

Mieke Vullink


Geef een reactie