DE GODDELIJKE AANWEZIGE IN ONS

Wat zijn we veel aan het afleren en loskoppelen van ‘het oude’ dat we onbewust nog met ons meedragen. Wat leren en ontvangen we veel moois bij. Leven vanuit liefde is zo enorm anders dan leven vanuit moeten. Alles wordt zo veel milder en lichter wanneer een mens bereid is om te ontwaken.

Als het je lukt om ergens de druk vanaf te halen, dan zal je ziel onmiddellijk reageren op de levens-ruimte die je jezelf daarmee teruggeeft. Iedere vorm van levens-beperking is uit ons menselijke zelf gekomen. We hebben zelf druk op de ketel gezet, we hebben zelf meningen gevormd die niet op liefde en verbinding, maar op oordeel en dualiteit gebaseerd waren. Als je je verlangen naar een ander leven serieus durft te nemen zul je ook de tijd en toewijding vinden om jezelf uit iedere vorm van beperking te kunnen (laten) halen.

TE WEINIG HEBBEN

Zo zijn we, door al die levens in de laagfrequente velden van dualiteit die onze persoonlijkheden ook zelf – onbewust – bleven creëren, vergroeid geraakt met ‘te weinig’. Er was altijd wel gebrek aan iets, zo hebben we ervaren. Er was te weinig geld, te weinig liefde, te weinig energie, te weinig gezondheid, te weinig tijd, te weinig leuks, te weinig succes, te weinig ontspanning; te weinig wat het leven leefbaar maakte. En er waren ALTIJD zorgen.

Doordat we nu steeds vaker en bewuster door de bril van liefde naar ons leven kijken leren we de velden van beperking allereerst in onszelf aan te kijken. We beginnen innerlijke overtuigingen en oordelen over onszelf langzamerhand te doorzien. Hoera! Onze ziel springen op bij iedere keer waarop wij een oordeel vervangen door een liefdevolle gedachte. Ieder keer wanneer mededogen en inzichten oude oordelen vervangen, breekt er ergens meer licht door.

GEBREK EN ONLEEFBAARHEID

Wij zijn allemaal mensen die ons best doen, hier op Aarde. Iedereen zet in wat hij of zij vanuit de eigen mogelijkheden tot zin of haar beschikking heeft, om iets van het leven te maken.
Dat hebben we minstens een paar honderd levens lang gedaan. We hebben ons eigen leven, en vaak ook dat van anderen, zo leefbaar mogelijk willen maken. Was het dan zo onleefbaar? Ja. Want Liefde en Wijsheid ontbraken.

Wat gebeurde er toen Liefde en Wijsheid ontbraken? Toen zakte de mensheid naar veel lagere velden van bewustzijn, die door de onderste chakra’s geregeerd werden. Daar gold het recht van de sterkste, de machtigste, de brutaalste, de meest geharde mens. Daar tegenover stond de zwakste, de onmachtige, het slachtoffer. Het werd overleven, koste wat koste zorgen dat je zelf in leven bleef. Pakken wat je krijgen kon en als iemand je daarbij in de weg stond werd die gewoon uit het veld geruimd. Letterlijk.

VERNIETIGD? OF WIJS GEWORDEN?

We hebben er lang over gedaan om alles te ervaren, vanuit alle lagere chakra’s. Het overleven zit erin gehamerd. Nu is het de kunst om het er niet uit te willen hameren. Alle klappen, butsen, deuken en krassen die we in ons mens-zijn hebben opgelopen verdragen geen gehamer meer. Ze hebben onvoorwaardelijke liefde nodig. Ze willen begrepen worden, waarom het nodig was dat we ze opgelopen en ook uitgedeeld hebben. Ze willen omarmd en getroost worden, en in het goede perspectief geplaatst worden waarbij ieder menselijk oordeel voorgoed buiten de deur gehouden wordt.

De ziel zucht en is opgelucht. Vanuit onwetendheid zijn we als mens ontelbare keren vernietigd, en hebben we zelf evenredig veel vernietigd. Maar we ZIJN er nog steeds, we leven nog, onder en boven de sluiers! De tijd is aangebroken dat we verbinding gaan voelen met de onzichtbare, goddelijke aanwezigheid in onszelf. Dáármee mogen we ons gaan identificeren. Die kracht in ons is de kracht die alleen kan scheppen, omdat ze in wezen LIEFDE IS. Deze kracht kan niet vernietigd worden omdat ze de Bron zelf is.

Deze levend-gevende aanwezigheid in ons is de drager van het goddelijk mannelijke en vrouwelijke principe. Het is de geest die ons lichaam doet ademen. Het is de pure liefde uit de goddelijke bron die ons hart doet kloppen. Dát is de essentie van wie we zijn. Vanuit deze essentie kunnen we ons leven opnieuw vorm laten krijgen. Niet het beperkte menselijke in ons, maar het onbeperkte Goddelijke zal door ons heen gaan scheppen.

Besef je hoe groots het is dat jij er überhaupt BENT? Het feit dat jij leeft, en vanuit je essentie onsterfelijk bent, is een geschenk dat iedere ochtend bij het wakker worden opnieuw kan indalen! En ook: al jouw dierbaren die inmiddels ‘boven de sluiers’ leven zijn minstens net zo levend en aanwezig als jij ‘hier beneden’!
Of je dit ook voelt, of ervaart, heeft zeker te maken met de mate waarop jij deze waarheid wilt en kunt omarmen.

Alle goddelijke wijsheid, liefde, verbinding, schoonheid, reinheid, kracht, gerechtigheid, vrede en overvloed – kortom al die aspecten die heel jouw hart, ziel en leven zouden kunnen vervullen ZIJN AL AANWEZIG. Het goddelijk mannelijke en vrouwelijke in jou kunnen het op aarde tevoorschijn laten komen.
Ga niet langer voorbij aan je liefdevolle dromen; zij dragen waarheid over de potentie van jouw leven. Durf die deuren te openen die jouw leven blijven beperken. Jouw hart draagt de sleutel. Wat let je …

Mieke Vullink


Geef een reactie