De Helingcodes

De GODDELIJKE MOEDER: De helingscodes en hun toepassing.
Door Isabel Henn, juni 2014

Mijn geliefd kind, nadat Marc Gamma, Rilana Jaun en mijn kopiist de eerste helingcodes van Rafael en mij hebben ontvangen is het nu tijd om hen te verzamelen en ook iets te vertellen over het juiste gebruik daarvan. Er zullen meer codes volgen en die zullen worden opgenomen in dit document.

Mijn zoon Rafael gaf de eerste codes en vertelde er iets over. Ik gaf hen niet alleen voor gebruik aan de mensen van Atlantis maar ook al aan mijn geliefde mensen van Lemurie. Zij waren de eersten die deze codes hebben ontvangen. Sommige codes die ik nu geef zijn helemaal nieuw; dit is nodig omdat niet alle ziekten zoals jullie die kennen in die tijd ook bestonden. Ook het manipuleren van voedsel zoals dit bij jullie gebeurt, was in die tijden onbekend. Het maakt niet uit of zij nieuw of oud zijn omdat tijd voor mij geen enkele rol speelt, zij werken nu zoals zij toen ook werkten omdat het allemaal in het NU gebeurt.

Deze verzameling van codes en de gebruiksaanwijzing mag NOOIT worden verkocht maar mag altijd vrijelijk worden gedeeld, zonder wat voor claim of uitwisseling ook. Het is geschreven voor vrij gebruik door alle mensen en alle wezens omdat ik de codes geef voor het gebruik voor ALLEN. Elk mens, elk wezen heeft het recht om deze codes vrij en zonder betaling te gebruiken. Het is ook niet toegestaan om deze verzameling te wijzigen zonder mijn persoonlijke gepaste opdracht hiertoe.

Zonder mijn autorisatie of bij gebruik bij ruil zullen de codes niet werken omdat zij een bepaald bewustzijn en een bepaald trillingsniveau van de mensen vereisen zodat zij kunnen worden gebruikt. Ik vertel jullie dit om ideeën voor verkeerd gebruik in de kiem te smoren. Dit is een levend document; alle nieuwe codes en de links naar boodschappen zullen hierin zijn verwerkt.

Het copyright behoort mij, de Goddelijke Moeder, toe en verder ook aan degenen die hier zijn genoemd, onafhankelijk van degenen door wie de codes werden gegeven. Dit kan worden gevonden in de links.

Copyright © Isabel Henn. Het is toegestaan om deze boodschap in zijn geheel en zonder wijzigingen te verstrekken en de naam van de auteur en de link naar de originele site dienen te worden weergegeven.http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/

Copyright © Gamma Marc. Het is toegestaan om deze boodschap zijn geheel te delen zonder wijzigingen en als de naam van de auteur en de link naar de originele site zijn weergegeven. http://soul4free.wordpress.com/

Copyright © Rilana Jaun. Het is toegestaan om deze boodschap in zijn geheel te delen zonder wijzigingen en als de naam van de auteur en de link naar de originele site zijn weergegeven. http://soul4free.wordpress.com/


Instructie voor het gebruik van de codes:

Wel, mijn kind, je zult mij nu vragen hoe je hen moet gebruiken. Ik zal het graag aan je uitleggen.

Het gebruik van de codes vervangt niet een bezoek aan je arts.
Het is zeer belangrijk dat je resoneert met de codes, dat je in je hart bent en in onvoorwaardelijke liefde. Je moet bewust een beroep op hen doen, anders zullen zij niet werken. In en achter de codes is er een speciale energie die zich alleen openbaart en voor je werkt als je je trillingsgetal kunt laten toenemen en dit kunt vasthouden. Alsof je “verliefd” bent. Denk aan – en schrijf – de codes met de intentie om te genezen.

Schrijf hen op jezelf, op andere mensen, dieren, planeten, je voedsel, flessen water en zelfs op het water uit de leiding. Gebruik een pen, je vinger of een kristal om te schrijven. Je kunt de codes direct schrijven op de huid, de vacht, de schors of voedsel of je kunt een vel papier gebruiken of zelfs pleister of een stukje tape. Er is geen einde aan jullie voorstellingsvermogen. Maar het moet met de hand zijn geschreven omdat je eigen energieën hier ook bij betrokken zijn.

Je kunt je ook voorstellen dat je hen schrijft met je vinger of een pen. Op deze manier kun je de codes gebruiken voor mensen en dieren die niet bij jou zijn. Op deze manier is op afstand genezen mogelijk. Twijfel er niet aan dat zij er zijn. Jullie zijn allemaal met mij en met elkaar verbonden als met onzichtbare, zeer dunne zijden draden. De energie zal door je gedachten worden overgebracht.

Het gaat om de intentie die erachter zit. Hoe meer liefde je in de codes meegeeft, hoe sterker het effect zal zijn.

Jullie kunnen de codes meer dan eens gebruiken, dit ter beveiliging dat jullie de goede codes hebben geschreven, schrijf de een over de ander heen, het maakt niet uit of het dan dikker zal worden. Jullie kunnen een code ook herhaaldelijk op een dag gebruiken door je vinger of een kristal zo vaak te gebruiken totdat de gewenste heling heeft plaatsgevonden.

Je kunt ook meer dan een code gebruiken als je meer dan een gezondheidsprobleem wilt genezen. Schrijf hen na elkaar op. De enige uitzondering hierop zijn de watercodes, maar dit wordt uitgelegd in de links. Alle links met codes staan vermeld aan het einde van dit document. Je kunt daar meer informatie vinden. Lees hen alsjeblieft.

En herinner je alsjeblieft de spaties in de cijferreeksen want die zijn heel belangrijk. Zonder hen zullen de codes niet werken maar het zou nu te ver voeren om uit te leggen hoe dit komt. Wees zorgvuldig bij het correct opschrijven van de cijfercodes.
Ik vraag jullie om dit document (of de link) met de juiste codes altijd bij je te dragen. Je kunt dan effectieve eerste hulp geven bij een noodgeval. Deel het document en vertel je medemensen over de codes. Vertel over jouw ervaringen hiermee.

Je kunt een prachtige instructie vinden bij de volgende link:Http://reikidoc.blogspot.de/2014/06/divine-healing-codes-and-how-to-use-them.html
Nu eerst de codes voor de verbetering van jullie voedsel en drinkwater. Ik wil hen niet allemaal herhalen en daarom kopieerde mijn kopiist deze informatie op mijn verzoek vanuit de reeds gegeven boodschappen van Marc Gamma en Rilana Jaun.

Codes voor de verbetering van voedsel:
“…..de volgende codereeksen zijn toepasbaar op alle voeding en voedingsmiddelen die niet meer van natuurlijke oorsprong zijn respectievelijk worden bewerkt en veranderd door processen van de voedings- en voedingsmiddelenindustrie.

Deze codereeksen kunnen ook gebruikt worden bij voedingsmiddelen die niet van originele of betrouwbare bronnen komen. Zij hoeven maar eenmaal op de verpakking geschreven te worden om de hele herprogrammering in gang te zetten.

24 46 713 Neutraliseert genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen. Het onderhevige voedingsmiddel zal worden teruggebracht naar zijn originele conditie met maximaal effect op het menselijk lichaam.

24 57 892 Neutraliseert alle giftige componenten in voedingsmiddelen die erin kwamen tijdens het productieproces.

24 67 987 Neutraliseert alle toevoegingen die onnatuurlijk zijn – die worden toegevoegd in bijna alle processen met voedingsmiddelen (om economische redenen of om geld te besparen). Deze cijferreeks dient altijd te worden aangebracht omdat er tegenwoordig onvoldoende bekendgemaakt wordt over bijna alle toegevoegde voedingsmiddelen. Deze code kan altijd en overal gebruikt worden, zelfs als het maal al is geserveerd.

24 60 123 Toegevoegde Code voor gebruik van voedingsmiddelen (fruit of groenten) om het te laten rijpen naar hun volledige rijpheid op cellulair niveau. Bij reeds rijp fruit en groenten dient deze codereeks niet gebruikt te worden omdat zij anders overrijp worden en zo hun efficiëntie en hun optimale voedende waarde verliezen.

42 67 982 Toegevoegde codereeks voor alle voedingsmiddelen op het randje van beschimmeling. Door het gebruik van deze codereeks kan fruit weer smakelijk worden ook al ziet het er niet zo uit. Deze codereeks is uitgevonden voor gevallen waarin dit noodzakelijk is of voor de mensen die door hun leefomstandigheden genoodzaakt zijn om zich met dit soort voedingsmiddelen te voeden.

Gebruik deze codereeks alsjeblieft niet als het voedingsmiddel helemaal in orde is; anders zou dit smetteloze voedingsmiddel worden veranderd naar een oneetbare conditie.

99 42 167 Toegevoegde codereeks voor alle voedingsmiddelen die toegevoegde delen alcohol in zich hebben om hen langer eetbaar te houden. Deze codereeks neutraliseert alle alcohol in het voedingsmiddel. Het kan ook gebruikt worden bij elke drank om alle alcohol daarin te neutraliseren – het heeft geen enkele invloed op de smaak – toch verliest de alcohol al zijn effect op het menselijk lichaam. Dit kan essentieel zijn voor mensen die alcohol in medicijnen die op basis van of met alcohol werden geproduceerd, niet kunnen verdragen.

Ik beveel altijd dringend aan om gebruik te maken van deze specifieke cijferreeks als mensen met een alcoholverslaving worden behandeld in medische instituten. Neutralisering in het bepaalde medicijn zal leiden tot enkele positieve effecten in het lichaam van een alcoholverslaafde en zo kan het de verslaving verminderen en die later helemaal laten verdwijnen.

O P G E L E T!!! Onder geen enkel beding mag de bovenstaande codereeks worden gebruikt voor medicamenten die werden gemengd met alcoholtoevoegingen om bepaalde desinfecterende effecten te verkrijgen…..

Codes voor het verbeteren van drinkwater:
Tijdens de bezigheden van het scheppingsproces – en dit is een geheim dat ik er zelf in heb verstopt – heb ik de sleutel daarvoor in elke waterdruppel gelegd – via een andere codereeks. Die vormt HET COMPONENT VAN ALLES en tegelijkertijd is het de formule van water voor zijn kristalhelderste en meest pure conditie.

Dit is mijn geschenk bij deze boodschap voor de hele MENSHEID en wat ik hiermee publiceer en aan jullie bekend maak door deze hoogst effectieve codereeksen voor water.

Ik wil daaraan toevoegen dat deze code – als uitzondering op de regel – het resultaat was van gezamenlijk werk van Schepper Adonai en de vrouwelijke SCHEPPER SHEKINAH en om die reden bevat deze speciale code twee lijnen met cijfers. Jullie kunnen het ontdekken in een mannelijke en een vrouwelijke formule wat – gebruikt in samenwerking – een complete harmonie zal scheppen in de structuur van water.

Bij gebruik van deze cijferreeksen, bij wat water in een waterkaraf, zal dit water zich verbinden in een heilig huwelijk dat “Chemische Bruiloft” wordt genoemd.

Hier is de watercode voor vrij gebruik en toepassing voor alle mensen hier op Aarde. De lijn met cijferreeksen dient recht tegenover elkaar te worden opgeschreven. Schrijf deze cijferreeksen alsjeblieft zorgvuldig op en let op de ruimten tussen de cijfers zoals ik hen hier heb gegeven.

99 77 654 en 44 66 111

Jullie kunnen deze code schrijven op elke flacon, fles en drinkglas waaruit jullie water drinken (gebruik alsjeblieft alleen maar water – nooit zoete dranken of melk).
Het zal volstaan als jullie deze codes op flessen met mineraalwater schrijven en zelfs op PET-flessen of direct op de verpakking van Six packs!

Deze code is bedoeld als nog een werktuig en als hulpmiddel bij jullie persoonlijk en individueel proces van ascensie – zeer gelijk aan wat jullie onlangs is verteld.

AARTSENGEL RAFAEL
Codes voor heling of gezond blijven voor mensen en dieren:

Het systeem dat Reiki Doc gebruikte in haar prachtige artikel is ook hier gebruikt om de codes beter te kunnen opslaan en te kunnen vinden.

De helingcodes voor eerste hulp bij hartaanvallen en beroerten vervangen niet de noodzaak om een dokter en de benodigde hulp in te roepen. Zij zijn bedoeld om erger te voorkomen totdat de dokter komt, een EERSTE hulp totdat de patiënt aan de dokter kan worden overgegeven omdat juist in de eerste minuten hulp zeer belangrijk is bij deze gevallen. Jullie kunnen hen natuurlijk ook gebruiken tijdens de verdere behandeling in het ziekenhuis om het herstel te bespoedigen. Vergeet in deze beide gevallen NOOIT om de eerste hulp-dokter te roepen, naast het gebruik van de codes.

1. Het Centraal Zenuwstelsel
23 74 555 voor het helen van hoofdpijn in het algemeen
58 33 554 om migraine te helen
71 81 533 voor het helen van rugpijn in het algemeen
23 31 443 bij chronische pijn in het algemeen
78 89 535 bij eerste hulp bij beroerte op weg naar definitieve behandeling in het ziekenhuis
88 21 233 bij herpesvirussen
33 45 634 bij elke soort cellulaire beschadiging

2. Bij Psychologische gevallen
84 72 723 bij verslaving
78 19 335 bij eetverslaving

3. Het Hoofd en de Nek
13 14 335 bij allergieën in het algemeen
35 41 553 bij kiespijn
88 21 233 bij stoornissen door herpesvirus

4. Ogen en Zicht
77 78 176 bij glaucoom, hoge druk in het oog.
77 78 177 bij grauwe staar in ooglens

5. Het endocriene system (het hormoonsysteem)
44 34 131 bij diabetes en in balans brengen van het insulineniveau
31 22 778 om gewicht kwijt te raken

6. Het Hart en de Bloedsomloop
11 84 744 voor het regelen van de bloeddruk, voor het gebruik bij hoge of lage bloeddruk
98 88 119 bij myocardiaal infarct als eerste hulp op weg naar het ziekenhuis

7. De Longen en de Ademhaling
21 22 413 bij Astma
84 72 723 bij verslaving (tabak)

8. De Spijsvertering
83 33 889 bij misselijkheid
83 41 783 bij wagenziekte
87 47 988 bij hepatitis door virale en andere redenen
13 45 899 bij maag/buikpijn
45 45 899 bij diarree
45 55 899 bij constipatie
42 53 899 voor het in balans brengen van geïrriteerde darmen
33 37 899 voor het verwijderen van parasieten, wormen en ook etherische verbindingen/parasieten
35 87 225 bij gebrek aan eetlust
31 22 778 om gewicht kwijt te raken

9. De Nieren
Er zijn hiervoor nog geen helingcodes

10. De Vrouwelijke Geslachtsorganen
11 12 121 bij geboorte
11 32 899 bij symptomen bij menstruatie, opgeblazen gevoel, PMS-pijn
31 31 798 bij pre-menopauze, peri-menopauze, en problemen bij de menopauze
88 21 233 bij herpesvirus
38 31 418 voor het verwijderen van wratten

11. De Mannelijke Geslachtsorganen
88 21 233 bij herpesvirus
38 31 418 voor het verwijderen van wratten

12. Beenderen, Gewrichten en Auto-immune aandoeningen
34 41 323 bij artritis en artrose
53 23 411 bij sarcoïdose bij paarden
83 73 879 bij reumatische aandoeningen
43 14 223 bij ontstekingen in het algemeen
35 31 223 bij etterende plaatsen bij ontstekingen
33 45 634 bij alle soorten van cellulaire beschadiging

13. Infectieziekten
88 21 233 bij herpesvirus
43 14 223 bij algemene ontstekingen
35 31 223 bij etterende plaatsen bij ontstekingen
38 89 332 voor het verlagen van koorts
33 45 634 bij alle soorten van cellulaire beschadiging
38 31 418 voor het verwijderen van wratten

14. Kanker
14 44 338 voor kankers in het algemeen
33 45 634 bij alle soorten van cellulaire beschadiging

15. Trauma, zoals bij bot en binnendringend letsel door ongelukken.
44 56 789 voor het helen van open wonden (schrijf in de lucht boven de wond)
33 78 133 voor het helen van ernstige verwondingen aan het onderlijf als chirurgie niet voorhanden is
44 57 678 voor het helen van open fracturen als chirurgie niet onmiddellijk voorhanden is

16. Diversen, ook in relatie met dieren
22 33 311 bij insectenbeten en -steken
33 37 899 voor het verwijderen van parasieten, wormen en ook etherische verbindingen/parasieten
53 23 411 bij sarcoïdose bij paarden

LIEFDE en LICHT,
Sendra

Links naar berichten met codes of in relatie daarmee:
Altijd de laatste link eerst:

http://reikidoc.blogspot.de/2014/06/divine-healing-codes-and-how-to-use-them.html
http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/06/12/more-healing-codes-3-the-divine-mother-through-isabel-henn-june-12-2014/
http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/06/08/more-healing-codes-2-the-divine-mother-through-isabel-henn-june-08-2014/
http://thesilverplatinumflame.wordpress.com/2014/05/31/more-healing-codes-the-divine-mother-through-isabel-henn-may-31-2014/
http://soul4free.wordpress.com/2014/05/16/consciousness-is-the-key-to-the-divine-codes-the-divine-mother-shekinah-through-marc-gamma-16-05-2014/
http://illuminations2012.wordpress.com/2014/05/05/divine-mother-shekinah-message-to-all-mankind-on-earth-part-1-through-rilana-jaun-dtd-05-04-201/
http://reikidoc.blogspot.de/2014/04/reiki-doc-protocols-for-using-angelic.html
http://soul4free.wordpress.com/2014/04/25/code-numbers-for-nutritional-foodstuffs-and-health-archangel-raphael-through-marc-gamma-april-25-2014-heilungszahlen-fur-nahrungsmittel-und-gesundheit-erzengel-raphael-durch-marc-gamma-25-04


Geef een reactie