Update Shumannresonantie

De Schumann resonantie stijgt voortdurend.

Wat doet dat met ons? En wat is doet een zonnestorm met ons lichaam ?♥

Het verandert voortdurend op Aarde, onze hersenen moeten zich aanpassen

Help! Zijn onze hersenen uit balans?

De aarderesonantie (Schumannresonantie) is flink aan het veranderen. Wat is er aan de hand?

Deze aardefrequentie schommelt voortdurend de laatste jaren .

De normale frequentie van de ‘hartslag van de Aarde vóór 2014 was 7,8 Hertz.

Vanaf 2014 begon deze frequentie te pieken. Begin 2017 was er een piek van 33 Hertz. Maar tussen 5 en 11 mei waren er pieken tot 110 Hertz, iets wat we nog niet eerder hebben meegemaakt.

Wat kan dit voor effect hebben op de mens?

Wij zijn als mens op atoomniveau opgebouwd uit elektrisch-magnetisch pulsen. Zo ook alle materie en de Aarde zelf. Eigenlijk alles wat bestaat. Alles resoneert met een frequentie die gemeten kan worden in Hertz. Hersengolven worden gemeten in Hertz, Delta 0-4 Hz., Theta 4-8 Hz., Alpha 8-12 Hz., Beta 12-40 Hz., Gamma 40-100 Hz of hoger

Zulke hoge Gamma pieken tot 110-111 Hertz heeft grote gevolgen waar we ons op dit moment nog niet bewustzijn, maar wel ergens voelen.

Wat voor gevolgen heeft dit allemaal?

• Onze hersenen zijn uit balans:

Als hersengolven uit balans zijn, kan dit angst, ADHD, stress, depressie, slapeloosheid, hoofdpijnen, migraine en (onder andere )een slecht humeur geven en nog veel meer andere psychische en lichamelijke ongemakken.

De steeds wisselende frequentie van de Aarde laat ons lichaam meetrillen en dat veroorzaakt onbalans en steeds weer zoeken naar nieuwe aarding en evenwicht.

– Tijdsbeleving verandert:

Het sneller trillen van de omgeving kan een goede verklaring zijn waarom het lijkt alsof de tijd steeds sneller gaat. Tijd is volgens Einstein relatief en niet lineair. Tijdens de periode van de 110-111 Hertztrilling van de afgelopen dagen (tijdens de 110-111 Hertz) maakte de tijd vreemde sprongen.

-Magnetisch veld van de Aarde verzwakt:

Uit andere bronnen komt informatie dat het magnetisch veld van de Aarde al jaren steeds zwakker wordt en soms zelfs onvoldoende sterk is om elektromagnetische pulsen van zonnevlammen af te weren.

Het probleem bij zonnevlammen is dat onze elektrische apparatuur hier niet tegen bestand is en ook computers kunnen uitvallen. Dit is dus een serieus probleem. Ook wij mensen reageren op zonnevlammen om dezelfde reden als met de Schumannresonantie; wij bestaan op atomair niveau uit elektrische en magnetische pulsen.

Wanneer er een zonnevlammenstorm is, beïnvloedt dit binnen de 8 à 10 minuten ook het emotioneel veld van de Aarde, ( en) waardoor de emoties van de mens beïnvloed worden. Dat is een van de redenenen waarom er zoveel chaos en onrust is in de wereld.

-110 111 Hz kwam voor in oude tempels, er werd op een frequentie van 110 Hertz gechant. Deze hogere gamma frequenties leiden dus tot o.a. hogere niveaus van bewustzijn en mystieke ervaringen.

-Door die hoge Hertz waarden zijn er veranderingen in de verbanden tussen linker- en rechterhersenhelft.

Als je regelmatig wordt blootgesteld aan de frequentie van 110 of 111 Hertz, activeert dit een gebied in de hersenen (aan) dat effect heeft op ons humeur, empathie en sociaal gedrag, volgens ‘bio-behavioral’ wetenschappers.

Getuigenis van Manuela Vanderknaap: “Mijn persoonlijke ervaring met 110-111 Hertz is dat je praktisch niet zo goed zaken kunt organiseren. Dus alles wat bij activiteiten van de linker hersenhelft (mannelijke) horen, de rationele zaken van het dagelijks brein van de modern mens, worden uitgezet en kunnen niet goed worden aangesproken. Rechter hersenhelft (vrouwelijke) zaken horen erbij betrokken te zijn, zoals betrokkenheid, grotere samenhang, intuïtie enz.

Dit maakt ook direct helder waarom nieuwetijdskinderen niet meekunnen in het huidige schoolsysteem en men steeds meer naar creatieve leermethode grijpt. Met 110-111 Hertz kun je wel prachtige ervaringen hebben die bij de rechter hersenhelft horen. ‘Vrouwelijke’ bezigheden, zoals zingen, creatief zijn, dans, samenhang, massage, sociaal gedrag. Dit zal best een grote verandering teweeg brengen in onze maatschappij.

Als kosmische astrologe omschrijft Manuela Vanderknaap : “De komende 1,5 jaar wordt een zeer belangrijke periode waarin bestuurlijke zaken gecorrigeerd gaan worden. Dit wakker worden van de mensheid past daar zeker in. Als de hogere Hertz het gaan overnemen, wat niet ondenkbaar is, dan komt er een golf van creativiteit en vernieuwing vrij. (noordelijke Maansknoop in net Leeuw in gegaan) Oude vast zittende laag frequente zaken en linker hersenhelft zaken (mind/ego) vallen dan weg en een grote groep bestuurders, machthebbers, zakenmensen, zullen ontredderd zijn, want we kunnen niet meer verder op de oude manier. De groep die de ‘vrouwelijke’ en hoger bewuste frequenties goed ontwikkeld hebben komen dan in een natuurlijke authentieke leidersrol.

Dat is het meest optimaal als de Schumannresonatie doorgaat naar die hogere frequenties. Dus wees voorbereid; in juli 2017 begint deze periode (Saturnus tot eind 2018 door het zwarte Maan kanaal en later ook zwarte Maan door Steenbok conjunct Pluto en Saturnus). Prepaire for change… “

– Wat is nu onze voornaamste opdracht bij al die veranderingen op Aarde?

Door de verschuivingen in de hersenen zijn er veel lichamelijke ongemakken. Psychische patronen zetten zich vast in het lichaam en daarom is het raadzaam om het lichaam te helpen de oude lage trillingen in het lichaam los te laten. Dit kunnen we doen door gezond te eten en drinken.

Het aller- belangrijkste is rust nemen en je tempo te laten zakken en vooral in stilte en de natuur te zijn, waardoor verstorende frequenties worden verminderd en je innerlijke frequentie kan updaten. Mijn ervaring is dat iedere dag een half uurtje genoeg moet zijn. Maar tijdens dit soort pieken is rust en even geen denk 3D zaken waarschijnlijk een hele goede optie.

Bron: http://hugovanverdegem.be/Geef een reactie