Boodschappen in cijfers

Het universum spreekt tot u door cijfers. Via 11.11 op uw telefoon of de herhalende eetpatronen die u opvallen, wordt informatie doorgegeven van de creatieve universele intelligentie naar uw mobiele bewustzijn. U ondervindt misschien energetische genezing terwijl u deze overdracht van cijferfrequenties ontvangt.

Cijfers zijn een energetisch medicijn. Het zijn specifieke frequenties in een universele taal van liefde die u helpen genezen en u leiden. Er zijn geen negatieve cijfers. Genezende vibraties van cijfers werken voor uw ziel, nu. Welke cijfers vallen u op dit moment het meest op?

Het vaak opduiken van de 1 gaat over begin, initiatief nemen, geloven in uzelf en een leiderschapsrol accepteren waarin u vooroploopt, voorbij het bewustzijn van de mensen om u heen, om het menselijke ras verder te leiden naar liefde.

Het vaak opduiken van de 2 brengt genezing op het gebied van relaties en maakt het u mogelijk te worden geholpen door anderen, vooral in relaties. Of het nu gaat om zaken- en persoonlijke relaties, de 2 geeft aan dat er meer kan worden bereikt door samen te werken met anderen.

Het vaak opduiken van de 3 geeft een tijd aan om te leren, schrijven, les te geven of nieuwe ideeën te ontwikkelen. Werk samen met anderen en creëer win-winsituaties. Het is ook het cijferstempel van de opgestegen meesters (vooral meerdere 3′en) dat hun verbinding met u bevestigt.

Het vaak opduiken van de 4 brengt genezing van de engelen, goddelijke orde en een toevloed van energie op lichamelijk vlak. Het is een ‘aan de slag’-energie, die u kan helpen wensen te realiseren. Meer dan één 4 in een rij betekent dat de engelen rechtstreeks tot u spreken. Roep hun liefdevolle hulp aan om u te helpen bij het manifesteren van uw goddelijke bestemming.

Het vaak opduiken van de 5 kondigt verandering en versnelling aan. Een probleem wordt opgelost; er vindt transformatie plaats door goddelijke alchemie. Als u een 5 ziet, laat dan los. Iaat gebeuren wat gebeurt. Vertrouw de goedheid die zit achter alles water gebeurt in uw leven.

Het vaak opduiken van de 6 is liefde, geld, schoonheid en overvloed. Veel mensen zijn bang voor de 6-vibratie, vooral meerdere zessen die sommige mensen zien als een teken van de duivel. Er zijn echter geen negatieve cijfers. De 6 is een teken van materiële overvloed en herstel van welvaart, liefde en romantiek.

Het vaak opduiken van de 7 wijst op genezend vermogen, het channelen van spirituele wijsheid en de wijsgeer of leraar. Het is een teken om te accepteren wat u uniek maakt en om uw sociale leven in balans te brengen met herstellende afzondering. Als u hebt gevraagd naar uw levensmissie geeft de 7 aan dat die, in ieder geval ten dele, bestaat uit zelfgenezing en zeer waarschijnlijk ook de genezing van anderen.

Het vaak opduiken van de 8 vraagt u de taak van leider op u te nemen, niet losstaand van, maar samen met anderen. Anderen zien u misschien als rolmodel of autoriteit. Accepteer dit met nederigheid en vergeet niet anderen te stimuleren hun eigen kracht te vinden.

Het vaak opduiken van de 9 is een zeer spirituele energie die zegeningen, compassie en het eind van een cyclus aangeef. Hij verschijnt als een onvoltooide kwestie wordt opgelost zodat er op den duur een nieuwe cyclus kan beginnen. Hij wijst ook op het christelijk bewustzijn en kan een boodschap zijn van een meester die resoneert met die energie en u eraan herinnert uw hart te vertrouwen en te vragen om liefde om u te zegenen en te helpen.

Het vaak opduiken van de 0 is een goddelijke joker. Hij versterkt de energie van de andere cijfers en zet er een goddelijk stempel achter. Ieder cijfer in combinatie niet een 0 is een boodschap rechtstreeks van het universum. Het is het goddelijke dat zegt: ‘Ik deel iets waars en speciaals met u. Let op, want ik ben bij u.’

Gebruik onderstaande aanroeping als u het gevoel hebt dat de cijfers tot u spreken en u hun liefdevolle boodschap op wilt nemen.

Aanroeping:

Ik dank de boodschappen, energetische genezing, steun en aanmoediging die ik nu en altijd krijg door onvoorwaardelijke liefde. Ik geef onvoorwaardelijke liefde toestemming mijn lichaam, geest en ziel te genezen door de genezende frequenties van de cijfers. Mogen alle wezens de liefde en leidende intelligentie van dit steunende, verzorgende universum voelen. Door liefdevolle genade en mijn eigen vrije wil, amen.

Mariska


Geef een reactie