De energie van Juli

Zojuist gelezen en deel het graag: Juli is een belangrijke scharniermaand met zijn 9-trilling en twee eclipsen erin, wat veel onrust en woeligheid kan veroorzaken, maar waarin je meer dan ooit kan zien wat de elementen die de fundering zullen vormen van je nieuwe leven dat je aan het bouwen bent. De 9-trilling geeft aan dat je je conclusies trekt uit wat dit jaar is gebeurd. Je maakt een synthese van alles wat je hebt geleerd, en je laat alles los wat niet meer afgelijnd is. Maar alles wat je onder de mat hebt geveegd zal nu weer naar je toekomen, zodat het eindelijk tot oplossing kan worden gebracht. Oplossing van oude stukken is nodig om maximaal gebruik te kunnen maken van het enorme groei- en uitbreidingspotentieel van dit jaar.

LUCHT EN VERNIEUWING

De energie van 9 kan ook maken dat je het gevoel hebt dat het allemaal welletjes is geweest, dat je er genoeg van hebt, dat je moe bent en dat je snakt naar frisse lucht en vernieuwing. Dat is heel normaal. Het is een intens jaar geweest tot nu toe zeker op energetisch vlak. Maar je weet ook dat om voluit jouw vernieuwing te kunnen neerzetten, er eerst de nodige ruimte moet gecreëerd worden, door op te ruimen en af te werken en de volle verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat je hebt gecreëerd tot nu toe.

Door de 9-trilling zal je ook meer dan anders behoefte hebben aan afbakening. Je zal duidelijker voelen wanneer je over je grenzen bent gegaan of geneigd bent dat te gaan doen. Je zal ook duidelijker voelen naar wie of wat je onbewust of bewust heel veel energie lekt. Wanneer je dit constateert kan je het ook stoppen zodat je die energie opnieuw ter beschikking hebt voor je eigen proces – wat dit jaar broodnodig is.

HELDERE INFORMATIE

Je kan heel heldere informatie krijgen wanneer je deze maand de moeite doet om je emotioneel en mentaal veld op te schonen: er kan je veel getoond worden via beelden, dromen en innerlijke leiding. Leer erop te vertrouwen, schuif het niet te snel aan de kant door te denken dat het allemaal maar fantasie is. Je zal de verhoogde gevoeligheid deze maand kunnen gebruiken om te voelen en te zien wat de essentie is in je leven, en wat er niet meer toe doet. Dit zal je helpen duidelijker je koers te bepalen voor de rest van het jaar. Vraag je gids of beschermengel om je te helpen zien wat mag gezien worden. Wees ook eerlijk met jezelf daarin en ga niet op lager niveau bepaalde informatie tegenhouden, omdat je het moeilijk hebt met de consequenties van eerder gemaakte keuzes en van de gevolgen van de veranderingen die nodig zijn. Authenticiteit en integriteit zijn pijlers van de Nieuwe Tijd, en die begint bij ons Zelf.

DE EERSTE WEEK VAN JULI

De eerste week van juli kunnen er veel emoties opgewoeld worden door bepaalde planeetstanden. Er kan een worsteling zijn tussen wat je vanuit je Hoger Zelf weet en wil doen, en dat wat je lagere bewustzijn denkt nodig te hebben of te willen. Het kan verwarrend zijn maar alle verwarring lost zich op na auraschoonmaak en een serene meditatie. Je kan ook altijd terug naar de stilte in je Zelf, om daar alle antwoorden te vinden die je zoekt. Het kan ook zijn dat je, éénmaal je in de stilte van je diepste Zelf bent, er geen vragen meer zijn.

13 JULI ~ NIEUWE MAAN ~ ZON-ECLIPS

Op 13 juli is er de Nieuwe Maan, met een Zon-eclips erbij (niet zichtbaar). De planeetstanden rond die periode zijn sterk transformatief, dus kan je wel een en ander zien gebeuren om je heen. Relaties die zullen aflopen de komende paar jaar, zullen dan onder druk komen te staan. Er kan het gevoel zijn van angst, wanneer je wil behouden wat er altijd is geweest en wat je lang een gevoel van veiligheid schonk. Maar je weet diep in jezelf dat dit goed is, en dat er nooit wat van je wordt weggenomen zonder dat er iets veel beters in de plaats komt. Wanneer je de voorbije tijd heel wat hebt gewerkt aan het loslaten van emoties, kan deze Nieuwe Maan je echter een groter gevoel geven van rustige zekerheid, dat alles zich goed aan het ontwikkelen is, dat het proces tijd vraagt, maar dat alles op een mooie manier in orde komt.

19 JULI

Op 19 juli staan alle planeten samen aan één kant van de Zon, alleen Mars staat aan de andere kant, wat vrij zeldzaam is. Wat de uitwerking zal zijn zullen we dan wel merken, maar dat het je vuur-energie en die op de planeet danig onstabiel kan maken is een feit. Dat geldt trouwens voor de hele maand. Het is dus nodig de hele maand te zorgen voor voldoende rust, voor innerlijk werk, balancering en soms wat afstand nemen, om jezelf vlot doorheen deze maand te helpen zonder onnodig brokken te maken.

26 JULI

Op 26 juli gaat Mercurius retro en dat brengt nog meer nadruk op introspectie, om in jezelf te gaan zoeken naar de oorzaken van wat je zelf hebt gecreëerd, alles op een rij te zetten en geduld te hebben, want deze retro remt sterk af. Hou ook rekening met afremming in communicatie, wees dus duidelijk in je communicatie. Dit is al voelbaar vanaf 7 juli, en zal werken tot 2 september, door de schaduwperiode van de retro.

27 JULI ~ VOLLE MAAN ~ MAANECLIPS

Op 27 juli is er dan de Volle Maan, is er de Maaneclips, én staat Mars het dichtst bij de Aarde in 15 jaar tijd. Dit is een belangrijke periode voor al wat dient te veranderen. Doorbraken, breuken en plotse wendingen zijn dan zeker mogelijk. Het is trouwens de langste totale Maaneclips van deze eeuw want hij duurt 1 uur en 23 minuten. Het is ook een ‘bloedmaan’: Het zonlicht dat langs de aarde schijnt wordt dan door de dampkring als rood licht naar de aarde afgebogen, waardoor de Maan er rood uitziet.

GUN JEZELF MOOIE MOMENTEN

Het spreekt vanzelf dat je lichaam in deze woelige tijden behoefte heeft aan rust maar ook veel beweging, veel water, voldoende vitamines en mineralen en vooral veel koestering. Gun je lichaam de aandacht die het nodig heeft. Gun jezelf mooie momenten in de natuur en met anderen. Zoek het gezelschap op van zij die het beste in je wakker maken en geniet van al wat deze prachtige Aarde je in de zomer te bieden heeft. Kijk ook rustig of dit de manier is waarop je verder wil in je leven, en welke elementen mogen veranderen. En zet even rustig een goed doorvoeld en doordacht actieplan op voor de rest van dit jaar, en voor de komende jaren, vanuit al wat je nu weet, voelt en wil, vanuit hart en ziel. Dan komt dat allemaal wel goed. Zeker weten.

Keep the Faith!

Fran TielemansGeef een reactie