Resonantie

Elke gedachte, woord en handeling

draagt zijn eigen trillingsfrequentie.


Het heeft alles te maken met de Wet van Aantrekking.

We worden aangetrokken tot situaties,

mensen of objecten die in overeenstemming zijn

met onze vibrationele resonantie.


We hebben niet alleen te maken met de positieve

of negatieve gedachten die we uitzenden.

Onze trillingsfrequentie heeft ook betrekking

op twee fundamentele menselijke emoties:

angst of liefde.


Handelen we uit angst dan roepen we een

lage trillingsresonantie op en trekken

we negatieve dingen aan.

Handelen we uit liefde en mededogen

dan stemmen we af op een hogere vibrationele

resonantie en trekken we positieve situaties,

mensen of objecten aan.


We kunnen onze trillingsfrequentie verhogen door:

ons bewust te zijn van onze gedachten

en de kracht van onze gedachten niet onderschatten.

Maar ook bewust, zonder oordeel en verstandig

spreken verhoogt de vibratie.


Het diepe gevoel van dankbaarheid wanneer je

je zegeningen telt en je eraan herinnert

hoeveel geluk je hebt. De angsten, trauma’s

en problemen uit het verleden oplossen,

verwerken en loslaten.

Begrijpen dat we zelf verantwoordelijk zijn

voor ons leven en kunnen kiezen hoe we

met situaties omgaan. Dat onze eigen houding

t.a.v situaties erg belangrijk is.


De schoonheid en ‘het goede ‘ in alles herkennen

en waarderen, waar je ook bent.

Diep en volledig ademen… maar ook mediteren

in wat voor vorm ook, kan wonderen doen

voor je gemoedstoestand en je vibrationele

resonantie.


Vertrouwen in de overvloed van het Universum

en Moeder Aarde verhoogt je vibratie en trekt

op zijn beurt meer overvloed naar je toe.

Overvloed is het volledige besef en acceptatie

dat al je behoeften worden voorzien en dat je

alles krijgt wat je nodig hebt om te overleven

en een vervuld leven te leiden.


Onze angsten onder ogen te zien, proberen te begrijpen

en te overwinnen maakt vrij. Het biedt ongekende

mogelijkheden en stimuleert de energetische stroom

van overvloed, vreugde en liefde.


Dingen doen die je fijn vindt of waar je goed in bent

zoals zingen, dansen, tekenen en wandelen.

Geven vanuit je hart met een zuivere intentie

en iemand helpen die het nodig heeft verhoogt ook

je trillingsfrequentie.


Samen zijn met gelijkgestemden en mensen waar

we veel om geven stimuleert een positieve sfeer

en helpt om een gevoel van eenheid en verbinding

te ontwikkelen. Dit alles helpt om onze vibratie

te verhogen.


Met dank aan Annelies van Rheenen


Geef een reactie