Dromen als sleutel tot inzicht

Dromen doen we allemaal…. De sleutel tot die schat bezit alleen de dromer zelf! Dromen zijn gedachten van het hart waarvan wij ons in het waakleven onbewust zijn die in onze dromen tot leven komen. Dromen weerspiegelen iets wat onze geest bezighoudt op het tijdstip van de droom. Om een droom goed te begrijpen is het noodzakelijk vast te stellen, hoe deze in verband staat met een gebeurtenis of bezigheid van de laatste paar dagen. Waar onze droom ons mee confronteert is dat deze voorbije feiten op de één of andere manier van betekenis is voor wat nú van belang is.

Terugblik

Steiner spreekt in zijn werken vaak over de “Terugblik”, aan het eind van de dag. ”Men neemt zich voor elke avond 3 á 5 minuten terug te kijken op de afgelopen dag. Om de blik te richten stelt men zich een vraag; dit werkt als een soort venster waardoor men kijkt. Bijvoorbeeld: Wat was de wezenlijkste ontmoeting die ik vandaag heb gehad? Hierdoor ontstaat meer helderheid in je dromen en door de dag heen. Een droom vertelt iets over ons onderbewuste of bovenbewuste potentieel. Het middernachtelijk uur, het samensmeltpunt van je ziel en geest, bevat tips die je mogelijk gemakkelijke onthoudt door het woord of de zin meteen op te schrijven.

Een nachtje over slapen

We vergeten heel gemakkelijk dat zich in de nacht heel belangrijke processen afspelen, ook al wordt het ‘ergens een nachtje over slapen’ veel gepraktiseerd. Het blijkt uiterst vruchtbaar om iets wat eerst moeilijk oplosbaar leek, zonder oordeel of besluit te laten en tot de volgende dag te laten rusten. Na een nacht slapen is dan een veel objectievere verhouding ontstaan, je bent minder emotioneel betrokken en de oplossing dient zich gemakkelijker aan, vaak met een grote evidentie. In de nacht wordt het probleem als het ware ‘verteerd’.

Door het leren verstaan van je droomtaal vindt je de sleutel voor je toekomst.

In de wereld van de droom verkeren we in een andere dimensie, zonder de beperktheid van de 3e dimensie. Dromen zijn heel indringend en krachtig. In dromen kun je angsten verwerken en kwijtraken. Als je de taal van dromen gaat begrijpen is het een gids voor het leven van alle dag. Onbekende en onbewuste stukken van jezelf komen in dat proces tot bewustzijn, en hebben vaak een relatie met wat er in de dagen ervoor in je leven niet opgemerkt is, zoals je schaduwkanten en je mannelijke of vrouwelijke kanten. Ze gaan deel uitmaken van de hele mens die je bent als je dit ‘vangen” kunt en juist dan versterken ze onze vitale kracht. Daarom kun je ook zeggen: dromen dient het proces van ‘transformatie’, van omvorming.

Dromen geven inzicht, oplossing en vrede

Anders dan in de Oudheid wordt in de moderne droomuitleg de droom niet langer gezien als een uiting van de werkzaamheid van God, maar als een innerlijke activiteit die voortkomt uit het onbewuste. In de droom komt alles naar boven wat je verdringt. Alle emoties die er volgens de regels van het/jouw fatsoen niet mogen zijn geven spanningen die in de droom beeldend wordt afgereageerd. Jung zegt dan ook dat dromen een middel zijn tot bewustwording. Dromen geven inzicht, oplossingen en vrede.

We dromen ongeveer 1½ à 2 uur per nacht, verdeeld over 4 tot 7 keer. Je kunt zien wanneer iemand droomt aan het bewegen van de ogen: R.E.M.) Dus wij dromen al met al zo’n 6 à 7 jaar van ons leven. Tijdens de droomslaap, wel de derde bestaanswijze genoemd, naast het waak- of dagbewustzijn en de gewone slaaptoestand. Kinderen hebben jaren nodig om uit de beeldtaal te komen. Oude mensen die zich voorbereiden op de terugkeer, raken die logica weer een beetje kwijt en bereiden zich voor op de taal van het beeld. En wij roepen maar dat ze in de war zijn! Wij zijn, in onze rationele wereld, de gevoeligheid en het bewustzijn voor de symboliek van beelden een beetje kwijtgeraakt. Een nachtmerrie, zelf-bestraffingsdroom of dierlijke achtervolgers wil de gespletenheid in ons binnenste genezen. Om je dromen te kunnen bestuderen, moet je ze natuurlijk eerst zien te vangen. Het woord symbool komt van het Griekse synballein, bijeenbrengen of letterlijk samen-werpen. Een symbool brengt de gewone werkelijkheid samen met een diepere werkelijkheid waarnaar het verwijst: Licht en Liefde. Dieren zijn belangrijke boodschappers, dat laten sprookjes maar ook natuurvolken ons zien en de totemdieren bij de Indianen.

Verschillende fasen

Het droomleven gaat door verschillende fasen: 1. chaos 2. plotselinge heldere dromen 3. een stem begint te spreken die een boodschap (code) voor je heeft 4. je wordt in dromen bewust dat je droomt (lucide dromen). De aanduiding “lucide dromen” of klare, heldere dromen, komt van de Nederlandse psycholoog Frederik van Eeden, die het begrip in 1913 introduceerde. Hij gebruikte het om een toestand aan te geven waarbij iemand die droomt al slapende zich zijn toestand volledig gewaar blijft. Een lucide droom is kortom alsof je wakker bent tijdens je slaap. Neem je voor het slapen voor dat je je dromen wilt onthouden en wees nieuwsgierig.

Tips die helpen om je dromen te onthouden:

1. Vraag voor het slapen gaan of je een droom mag krijgen.

2. Probeer rustig wakker te worden en blijf liggen in dezelfde lichaamshouding; ga niet gelijk de droom duiden, probeer bij de beelden, de kleuren en ‘het verhaal’ te blijven en schrijf zonder censuur op wat je onthouden hebt, ook de kleuren en de geuren en geef je droom een titel.

~ Een droom die niet is uitgelegd, is als een brief die niet gelezen is ~

© Joke Vesseur


Geef een reactie