Eens te meer…..

Eens te meer zien we een poging van de schaduwregering die wereldwijd aan de touwtjes trekt om onze samenlevingen te doen ontsporen in chaos, haat en verdeeldheid.

Eens te meer wordt er weer eens gesproken van terroristen, terwijl het precies diegenen zijn die de beschuldigingen het hardst uiten en het vaakst herhalen die zich hier zeer waarschijnlijk zelf aan schuldig hebben gemaakt….of op z’n minst weten hoe het verhaal werkelijk in elkaar steekt en dit verzwijgen of verdraaien.

Ik geloof niet meer in al die zogenaamde terroristen, maar ben er van overtuigd dat de grootste terroristen zich bevinden onder onze regenten, bewindslieden, bankiers, geheime diensten en in het multi-nationale grootkapitalistische bedrijfsleven, waar zich de grootste hoeveelheden zieke en totaal ontspoorde psychopaten in onze samenleving bevinden, zoals uit vele onderzoeken is gebleken.

Edward Snowden en andere klokkenluiders laten zien dat dit soort terroristen maar al te vaak gefinancieerd worden door de geheime diensten zoals CIA, MI5, MI6, Mossad, KGB en dergelijken.

Steeds vaker blijkt dat deze partijen achter gesloten deuren met elkaar de handjes schudden en zich kapot lachen om alle angst die ze weten te zaaien in opdracht van een wereldwijde schaduwregering, gevormd door bankiers, politici en grootkapitalisten.

Op deze manier wordt namelijk het perfecte excuus gecreëerd om, zoals nu in Frankrijk gebeurt, de noodtoestand af te kondigen, het politieapparaat (en leger) absurde volmachten te geven die onder andere omstandigheden nooit door de bevolking geaccepteerd zouden worden, om zo uiteindelijk een politiestaat met totale controle over alles en iedereen te proberen te manifesteren. Dat is een beweging die al vele decennia in de wereldwijde politiek zichtbaar is, maar op steeds groffere wijze opgedrongen wordt, om uiteindelijk de zogenaamde New World Order erdoor te drukken.

Wees daarom voorzichtig wat je aanneemt als waarheid in de pers lieve mensen. Het is een propagandamachine van het controlesysteem wat in dienst staat van deze grootmagnaten, bankiers en politici om zo het ‘verdeel & heers’ spel wat ze al eeuwen met ons spelen te kunnen blijven spelen. Al eeuwen lang weten ze zo hele bevolkingsgroepen, rassen, landen en zelfs continenten tegen elkaar op te zetten, met maar één doel….meer macht ten koste van miljoenen.

Laten we ons met ons allen inzetten om dit soort praktijken aan het licht te brengen, om onze medemens hoe dan ook lief te hebben en om ware compassie te tonen voor zowel slachtoffers als daders van dit soort acties….want ook daders waren ooit slachtoffers en slachtoffers worden maar al te vaak daders. Het dient niet meer om te oordelen, het werkt averechts en houdt dit ellendige karmische verhaal al duizenden en zelfs nog veel langer in stand.

Het is NU de tijd voor vergiffenis, voor het sturen van de Violette Vlam van karmische schoonmaak, vergiffenis en het transformeren van ALLE negatieve energieën, zodat dit soort cycli nu voor eens en altijd doorbroken kunnen worden. Daarom stuur ik hierbij alle liefde en compassie in in me naar ALLE betrokkenen in deze rampzalige toestand in Parijs….en doe dat voor het welzijn van alles en iedereen in dit Aardse bestaan.

Dat ware Goddelijke vrede, liefde en licht mag heersen over Moeder Aarde en in dit gehele Universum en daar buiten….in elk moment van NU!

En zo is het! ~ Gosse Beerda


Geef een reactie