Je moet niet positief denken, maar vooral positief zijn.

Er bestaan positieve en negatieve krachten in deze wereld. Elke situatie en elke gebeurtenis heeft een positieve kant en een negatieve. Mensen zijn vrij om voor de positieve kant of voor de negatieve kant te kiezen. Logischerwijs kiest niemand bewust voor ellende en negativiteit. Helaas is de praktijk weerbarstiger. De meeste mensen zijn zich niet bewust dat ze met hun gedrag negatieve reacties uitlokken. Ze zeggen te kiezen voor een realistisch wereldbeeld en denken dat wat ze ervaren ook de echte waarheid is. Let maar eens op in je omgeving. Is het toeval dat ‘de realiteit’ bij de ene mens vaak positief en bij de andere mens veelal negatief uitpakt?

Een positief gestemd mens is optimistisch en actief en straalt dit naar zijn omgeving uit. Hij of zij is het bekende glas-halfvol-type mens, dat denkt in oplossingen en kansen. Iedere tegenslag is een kans om het anders te doen. Deze ‘glas-half-vol’mensen geven anderen alleen al door hun aanwezigheid energie en levenslust. In hun gezelschap kun je je opladen.
Daarnaast zijn er ook mensen die overwegend negatief gestemd zijn. Hun gedachten zijn somber en er is altijd wel wat te klagen. Zij zijn er van overtuigd dat het niet zo goed gaat met de wereld (en ook niet met zichzelf). Een realistische kijk op zaken, noemen ze dat. Kunnen zij er iets aan doen dat ze pechvogels zijn? En met hun aandacht op alles wat niet goed gaat, hebben ze nog gelijk ook. Immers, ieder mens bouwt zijn eigen werkelijkheid.
Maar deze ‘realistische’ kijk op de wereld heeft een prijs: een negatieve focus belemmert ons levensgeluk en creëert geen sterke en positief ingestelde mensen. Zoals we inmiddels weten, is de realiteit vooral een projectie van onze eigen gedachten. De wereld door een zwarte bril bekijken benadeelt ook anderen.
Het glas-halfleeg-type mens vreet namelijk energie.
Deze mensen onttrekken energie aan anderen, omdat ze negativiteit en zwaarte uitstralen.

Citaat uit het boek Ki

Geef een reactie