Je Indigo kind in de maatschappij

De gedachte dat je indigo kind in de maatschappij
moet passen, mag je los laten.
Ze passen niet en ze zullen niet passen, want daarvoor
zijn ze hier niet gekomen.
Ze zijn hier gekomen om de boel om te gooien.

Was het vroeger in het onderwijs zo dat er misschien
1 of 2 kinderen van de 30 buiten de boot vielen,
tegenwoordig is het zo dat er 8 tot 10 kinderen buiten de
boot vallen. En ik heb al klassen meegemaakt waarbij
dat aantal nog groter is.

Dit heeft in eerste instantie gevolgen voor de leerkracht.
want reken maar dat je flexibel moet zijn wanneer je zoveel
kinderen in de klas hebt die tegen dingen aanlopen.
En dit is precies de bedoeling van deze kinderen die naar
de aarde zijn gekomen.Er is een ontwikkeling gaande,
een proces van evolutie van de mens.

Dit vraagt om verandering, en verandering komt niet zomaar,
verandering komt pas wanneer aantallen zo groot zijn dat
we niet anders kunnen dan veranderen. Helaas werkt dat zo
in organisaties die niet meebewegen met de mens, maar de
mens willen stoppen in vaststaande hokjes.

Het thema van de komende jaren is stroming. Dat wat stroomt
kan blijven bestaan. Dat wat niet stroomt zal verdwijnen,in die
zin zal meegenomen worden in de stroming.
En het zijn juist deze kinderen die de vaststaande organisaties
weer in beweging zullen brengen.

Er worden al heel lang indigo’s geboren. En de indigo’s die nu volwassen zijn weten heel goed wat deze kinderen ervaren.
Het zou dan ook goed zijn wanneer je werkt in vaststaande
organisaties, je alvast je kennis en wijsheid inzet om deze
kinderen te ondersteunen.

Er is niets mis met deze kinderen. Over het algemeen zijn ze enorm
intelligent ook al laat hun school werk dat niet zien.
Het temperament dat ze hebben meegenomen is hun kracht
en hun valkuil, ze moeten leren hun energie zo vorm te geven dat
ze overeenstemming vinden met dat wat ze van binnen voelen,
en dat wat aanwezig is in hun buitenwereld.

Deze kinderen hebben een enorme innerlijke wijsheid, zijn intuïtief,
spiritueel en dienstbaar. Ze hebben een lijntje met de kosmos
en ontvangen inzichten en begeleiding via hun binnenwereld.
Ze weten wat ze hier komen doen en waarvoor ze staan.
Opvoeders zijn begeleiders en vertalers en ze kunnen niets
met dat wat niet uit het hart komt, wat onecht is.

Dat wat onecht is, daar prikken ze doorheen.
Maskers, regels en dat wat hoort zegt hun niets.
Wij kunnen daar stempels op plakken zoals autisme,
ADD of ADHD en we kunnen ze benoemen als lastige kinderen,
of we kunnen er voor zorgen dat we echt, oprecht en eerlijk zijn.
onze harten openstellen en ze het vertrouwen geven dat
je hen ondersteunt in wie ze zijn en wat ze hier komen doen.

Lichtflits


Geef een reactie