Niet denken maar voelen

Denken dient geen enkel doel. Denken, piekeren, willen begrijpen, willen verklaren. Het lijkt een natuurlijk proces. Het LIJKT een oplossing om iets dichterbij te brengen. Vooral als je twijfelt aan dingen.
Waarom is mij dit overkomen? Wat moet ik ermee? Waar dient het toe? Waarom moet ik dit nou weer meemaken? Dat heb ik weer!
Denken is analyseren hoe het toch zo gekomen is en fantaseren hoe het anders zou kunnen. Maar het is zoals het is, waardoor het ook kwam en hoe anders het ook zou kunnen.

Met denken zoek je naar een oplossing buiten jezelf
Als je de oorzaak weet, weet je de oplossing. Als je weet aan wie het ligt weet je de oplossing. Maar met al die kennis heb je nog steeds niets opgelost. Het probleem blijft nog steeds het probleem. Het denken vertroebelt alles alleen maar. En legt het probleem bij anderen. Maar het is jouw probleem want jij ervaart het als een probleem.
Alle kennis van een probleem verandert niets aan het probleem. Al heb je zoveel over je vragen of twijfels of probleem nagedacht dat je denkt dat je alles kunt verklaren en alle oorzaken kent. Wat verandert dat aan je vraag, twijfel of probleem? Niets! Het is daarmee niet opgelost. Oplossen moet je zelf doen. Dat vraagt om actie.

Alles is al perfect, alles heeft een reden
Er is een geruststellende gedachte: alles is al perfect, elke situatie, elke omstandigheid en elke relatie.
Dat is makkelijk zul je wellicht denken. Zo makkelijk is het ook. Het is alleen heel erg moeilijk om het zo te willen zien. Maar probeer het eens zo te zien…

Waarom is alles dan perfect? Terwijl alles juist zo niet-perfect lijkt. LIJKT! Alles is perfect omdat het voor jou een mogelijkheid biedt om te leren van de situatie waar je in zit. Of omdat je kunt genieten van de situatie waar je in zit. Als je er niet van kunt genieten kun je ervan leren. Het kan je leren hoe je de situatie moet veranderen om wel te kunnen genieten. Dat is moeilijk want als je in een vervelende situatie zit is niet je eerste gedachte dat het zo leerzaam is. Maar probeer het eens positief te bekijken. Als je je beseft dat je van een vervelende situatie toch veel kunt leren en nieuwe gelijksoortige vervelende situaties kunt voorkomen, is het uiteindelijk toch heel positief om iets vervelends mee te maken.

Accepteer de situatie
Accepteer de situatie zoals die is. Frustreer jezelf niet. Accepteer de afloop bij voorbaat al. Er bestaat geen goede of slechte afloop. Elke afloop is goed want het is jouw afloop. Accepteer dat.

De antwoorden vindt je alleen in jezelf.
Plaats het niet buiten jezelf maar zoek het in jezelf. Als je de oplossingen voor problemen en de antwoorden op vragen en twijfels buiten jezelf zoekt kun je ze nooit vinden. Jij ervaart het als een probleem en alleen jij weet wanneer je het niet meer als een probleem ervaart.

Het ‘waarom’ is helemaal niet interessant. Het ‘waarom’ verandert de situatie niet. Beperk je tot het ‘nu’, leef niet in de toekomst of het verleden. De situatie is zoals die nu is. Laat je niet afleiden door oplossingen buiten jezelf te zoeken. Wat zou je doen als je er niet over nadenkt? Probeer rust in jezelf te vinden of te creëren. Wat zegt je intuïtie?

Gebruik spiegels om naar jezelf te kijken:
Verwacht niet dat anderen een oplossing realiseren. Alleen jij weet de beste oplossing voor jezelf. Gebruik anderen als een spiegel om naar jezelf te kijken. Gebruik anderen om van jezelf te leren. Gebruik anderen om je met jezelf te confronteren.

Maak je ook niet afhankelijk van anderen. Laat je niet leiden. Het is jouw ding. Doe wat goed voelt. Dat weet je alleen zelf, dat kun je alleen zelf voelen. Je gevoel klopt altijd!

VERTROUW erop! Vertrouw op je eigen gevoel, vertrouw op jezelf. Vertrouw op je eigen oplossing want dat is de beste oplossing omdat het jouw oplossing is.
Concentreer je op het ‘nu’. Kijk wat je er vandaag aan kunt doen.

www.carmacoaching.nl


Geef een reactie