Jullie progressie en wat ervan te verwachten!

ASHTAR spreekt via Philipp op 26 augustus 2013


Met jullie datum van 25 augustus zijn jullie weer een volgende mijlpaal gepasseerd. Jullie hebben succesvol de energieën geabsorbeerd, geïntegreerd en doorgezonden naar Gaia (Aarde). Hartelijk gefeliciteerd!

Velen van jullie weten helemaal niet hoe belangrijk deze datum geweest is. Het is het meest belangrijke markeer punt in jullie Negen Maanden Periode van Genade, waarover wij gesproken hebben. En vol vreugde kunnen we jullie melden dat jullie volledig in het Plan van de Tijd staan.

Wees geduldig voordat jullie je naar binnen keren en proberen om de veranderingen op te merken die voortkomen uit de energieën van 25 augustus. Jullie hebben bepaalde tijd nodig totdat je in staat bent om de transformatie te ontdekken die in jullie heeft plaats gevonden. Heb geduld en wees niet zo streng voor jezelf.

Wij zien dat de ontvouwing van de Genade Periode tot aan het eind van september 2013 zich precies zo ontwikkelt zoals het gepland was. Er zal geen teruggaan meer zijn. Geen veranderingen in het Goddelijke Plan zullen er zijn.

Met de Equinox eind september zal jullie oude paradigma eens en voor altijd beëindigd zijn.
Na deze datum zal alles dat niet op Liefde en Licht is gebaseerd en dat behoort tot de oude 3D illusie niet meer in staat zijn om te overleven.

Jullie zullen allemaal massaal worden opgeheven zodat doorgaan met wat niet op de nieuwe maatstaven van de 5D werkelijkheid berust, gewoon niet meer mogelijk is. Dergelijke situaties die op de oude illusionaire waarden berusten worden opgelost. Snel zullen jullie dan oplossingen vinden voor situaties die jullie in die tijd zoals in het kleine als in het grote bezig houden.

En nu zijn jullie minder dan een maand van deze opheffing/optilling vandaan

In deze tijd worden de laatste gevechten gestreden door degenen die de verandering die er aan staat te komen, bespeuren en niet kunnen accepteren dat het oude spel is afgelopen. Dit is de reden waarom veel oorlogshandelingen een nieuw hoogtepunt bereiken. Maar wees er van verzekerd dat na de genoemde datum van de Equinox van september (21ste.w.) 2013, voor deze situaties snel een oplossing zal gevonden worden.

Gaia ondersteunt jullie transformatie. De bosbranden, overstromingen, stormen en aardbevingen zullen jullie allemaal helpen om de overgang naar de Gouden Periode van Gaia te bereiken. Merk op dat jullie hand in hand werken met Gaia en elkaar daarbij ondersteunen. En opnieuw benadrukken we dat jullie heel succesvol je deel spelen in dit spel.

Wij waren er niet zeker wat jullie met die Genade Periode zouden doen. Specifiek konden we niet voorzien of jullie deze Genade Periode zouden gebruiken voor de bedoeling die voor jullie was bestemd. Laat ons jullie er aan doen denken dat jullie God gevraagd hebben naar deze Genade Periode om mogelijkerwijs ieder menselijk wezen op Gaia te laten ascenderen/opstijgen.

Nu zijn jullie in voorbereiding voor Ascentie. Jullie hebben alle oude ballast losgelaten en jullie integreren nieuwe energieën die jullie zullen opheffen.

Ascentie als zodanig zal nog enige tijd duren. Maar reeds na de afloopdatum van de Genade Periode zullen jullie erkennen waar de reis jullie naar toevoert. Jullie leven wordt gemakkelijker en zal vooral meer vreugdevol zijn.

Jullie zullen verrast zijn over de oplossingen die je zult vinden voor het individu en voor wereld problemen. En dit zelf al zal jullie merkbaar doen optillen op een manier zoals je dat op dit moment nauwelijks voor mogelijk houdt.

En dan – op een moment in jullie nabije, zeer nabije toekomst – zal het opstijgen van de mensheid volgen.

Twijfel alsjeblieft niet aan jullie zelf. Alles is in orde. Jullie verrasten ons met jullie aanvraag voor een verlenging, en het was niet zeker wat jullie zouden doen met die Genade Periode. En nu, hebben jullie dit zo wonderbaarlijk uitgevoerd voor je zelf en ten voordele van Gaia dat onze vreugde daarover nauwelijks in woorden is uit te drukken. Jullie zijn werkelijk Meesters in actie en we zijn allemaal onbeschrijfelijk trots op jullie.

Velen van jullie die heden op deze planeet zijn geïncarneerd hebben de Ascentie meermaals bij andere gelegenheden en op andere planeten gedaan. Dat is de reden waarom jullie nu als “Ascentie experts” hier naartoe zijn gekomen. Jullie zijn de “Goddelijke Speciale Krachten” zogezegd. En jullie voeren die job meer dan goed uit.

Er staat voor jullie zoveel voor de deur, wat jullie op een positieve manier zal verbijsteren en jullie vreugde en geluk zal verlenen.

Als je kijkt naar de buitenkant voor een tastbaar bewijs van onze boodschappen – alhoewel we onvermoeibaar benadrukken dat jullie op de eerste plaats veranderingen moeten zoeken in je zelf – zal ieder van jullie die onze boodschappen volgt het eerst wijdverspreide, tastbare bewijs zien door de verandering te merken in jullie financiële zaken, specifiek door de herwaardering van veel valuta.

Wij weten dat velen – en misschien allen van jullie – nu en dan enige twijfels hebben of dit alles werkelijk echt is. En we begrijpen dit door de vele veranderingen in het Goddelijk Plan die door jullie zijn ervaren tijdens jullie reis.

Dit is de reden waarom de herwaardering van veel valuta’s zo’n groot teken is. Dat zal jullie laten zien dat alles echt is en geen droom.

Alles is in orde. Heb vertrouwen in jullie zelf en in het Goddelijke Plan. Wij staan naast jullie en vergezellen jullie door deze tijd. Roep ons op als je hulp nodig hebt en we zijn er voor jullie.

Wij houden zeer veel van jullie,

Jullie Broeder Ashtar.

http://ashtarandphillip.blogspot.pt/2013/08/deutcch-ashtar-speaks-eure-fortschritte.html

(vetaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

Geef een reactie