Meester getallen

Er zijn veel vragen van mensen die regelmatig dubbele getallen zien. Vaak in dromen, maar ook soms gewoon overdag. Dubbele getallen hebben een speciale betekenis, het getal wordt versterkt (dubbele kracht), het getal 5 betekent oa comunicatie dus 2×5 kan sterke comunicatie aan geven. 
Vooral de getallen vanaf 10 komen steeds meer voor, 10.10 11.11.22.22 33.33 enzovoort. Probeer je bewust te zijn, als je deze getallen opmerkt, wat je huidige situatie op zo’n moment is. Waar ben je op dat moment in je gedachten mee bezig? Wat beweegt je of wat zit je tegen? 

Meestergetallen 
De meestergetallen zijn: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 en 99. 

Binnen de numerologie worden in principe alle getallen teruggebracht tot één cijfer. Maar wanneer je dieper in deze materie wilt duiken ga je ook rekening houden met de meestergetallen. 
Dit zijn getallen die niet kunnen worden gesplitst of terug gebracht tot één getal.

Meestergetallen in je geboortedatum 
De meestergetallen zijn spirituele getallen die je o.a. kunnen aanspreken op een bepaalde paranormale gevoeligheid. Het sterkst werken ze als ze ook in je geboortedatum voorkomen, dat kan de dag zijn, bijv de 22e, of de maand (11=november) of een meestergetal in het geboortejaar, maar vooral ook als de totale optelling van je geboortedatum een meestergetal is. 

Meestergetallen tegenkomen 
Er zijn mensen die steeds bepaalde meestergetallen tegenkomen, je kijkt op de klok en dan zie je bv 11.11 of 22.22 staan, wat betekent dat? 

Mensen die steeds dubbele getallen zien worden letterlijk aan-ge-sproken op hun situatie of gedrag. Een Meester is iemand die les-geeft, door-geeft, en een bepaalde wijsheid bezit. Een meestergetal geeft ook iets door, het heeft vaak te maken met je spirituele onwikkeling waarin je op dat moment verkeert. 

Wake-up call 
Steeds meer mensen hebben deze ervaring en vragen zich af wat het betekent. Volgens mij is het een soort van wakker schudden en her-inneren (terug naar binnen gaan), her-ont-dekken (opnieuw bloot leggen). 

Meestergetallen in je (dag)dromen 
Als er meestergetallen in je dromen voorkomen is het vaak zinvol de tarot er bij te betrekken, ik werk zelf met deze betekenissen: 

11 staat oa voor spiritualiteit, inzicht en bewustzijnsverhoging dus 11.11 gaat heel diep op dat gebied. 11= de gemuilbande leeuw (Kracht, Tarot in de herstelde Orde). 11 staat ook voor geld aantrekken, zelfoverwinning en passie. Als je kijkt naar de 1 dan staat deze voor ideeën, verandering en vernieuwing, zelf-bewust-zijn, 1= de man, de magiër (Tarot). 

22 staat voor het voortzetten van veranderingen en een nieuwe wereld creëren. Binnen de tarot is kaart 22 de Dwaas (leerprocessen), maar de de 22e kaart is de Wereld. Het getal 2 staat voor het gevoel, de intuitie, voor mystiek en verbeeldingskracht, 2= de vrouw, de hogepriesteres (Tarot). 

33 staat voor universeel bewust-zijn, het goddelijke, het all-een zijn. Ook voor versnelling, de verhoging van trilling (levenslessen ivm vertrouwen op anderen). Het getal 3 staat voor groeiproces, ontwikkeling, rijkdom, idealisme, 3= het kind, de keizerin (Tarot). 

44 staat voor evenwicht tussen het spirituele en het lichamelijke, een nieuwe basis vormen (levenslessen op het vlak van grenzen aangeven). Het getal 4 staat voor leiderschap, beheersing, discipline, eerzucht, organisatie, 4= de keizer (Tarot). 

55 staat voor onze indivuele vrijheid, voor het los komen van oude patronen (levenslessen op comunicatie gebied). Het getal 5 staat voor raadgever, leraar, vrijheid, communicatie, creativiteit, 5= De hogepriester (Tarot). 

66 staat voor het dragen van eigen verantwoordelijkheid met liefde en creativiteit. (levensslessen op relatievlak). Het getal 6 staat voor ons geweten, liefde, onzekerheid, het verschil tussen goed en kwaad, harmonie, 6= de geliefden (Tarot). 

77 staat voor het verkrijgen van een dieper inzicht, wijsheid en kennis door openbaringen. Soms geeft dat eenzame gevoelens en spanningen. Het getal 7 staat voor inzicht, zelfkennis, overwinning, ook prestige, aanzien geld en eenzame gevoelens, 7= de zegewagen (Tarot). 

88 staat voor meesterschap over onze gedachten, gedrag en gevoelens. Soms geslotenheid aanwezig. Het getal 8 staat voor karma, oordeel, rede, soberheid geweten omgaan met geld, 8= Gerechtigheid (Tarot in de herstelde Orde). 

99 staat voor vervolmaking, vervulling, evolutie, vooruitgang. Soms rusteloosheid, avontuurlijk. Het getal 9 staat voor inzicht, zelfkennis, innerlijk licht, rechtvaardigheid, strijdlust, 9= de kluizenaar of heremiet (Tarot). 

Het getal 10 
Het getal 10 is geen meestergetal, maar 10-10 kan een belangrijk doorgangsstadium aangeven naar een nieuwe situatie. Het getal 10 staat voor omwenteling, kringloop en maatschappelijke veranderingen. Denk ook aan de 10e tarotkaart: Het Rad van Fortuin, het rad des levens.

Eén reactie op “Meester getallen”

  1. Til Meulemas Sijben zegt:

    MOOI GEDAAN LIEVERD.

Geef een reactie