De Binnenaarde-Het rijk van Agartha

Het Rijk van Agartha zoals beschreven door Leden van de Galactische Federatie, de Raad van Sirius – 7 februari 2006  [via Sheldan Nidle]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terwijl we onverbiddelijk toegaan naar de onthulling van wat het “Eerste Contact” is, willen we onze aandacht even kort naar onze binnenste buren keren. Binnenste Aarde is een concept dat talrijke aantallen mythen, legendes en fantastische verhalen heeft geïnspireerd. Het eerste punt dat gemaakt moet worden is dat Binnenste Aarde (Inner Earth) werkelijk bestaat! Jullie geologische wetenschap heeft lang geclaimd dat Moeder Aarde een vaste bol is, slechts samengesteld uit een dichte middelsectie dat de “mantel” wordt genoemd en een sterke elektromagnetische kern. Julie leven op de buitenkant van de Aardse “korst”die om de mantel ligt. Vandaag komen we julie vertellen dat Moeder Aarde’s gedaante nogal anders is.
Net als alle hemelse objecten, zoals planeten of sterren, is de Aarde hol. Dit feit is onderdrukt door degenen die jullie in het geheim regeren, want de waarheid hiervan heeft een domino invloed op andere basis foute waarnemingen die gebruikt worden om jullie te manipuleren. Waarheid is een krachtig “Sesam Open u”. Als dit verstandig gebruikt wordt, kan het grote nieuwe inzichten van kennis onthullen en moedigt het jullie aan om je innerlijke wijsheid toe te passen op je huidige omstandigheden.
De Binnenste Aarde bestaat uit uit twee hoofdkenmerken: het eerste is Moeder Aarde’s innerlijke korst, die een voortzetting is van de buitenste oppervlakte korst. De twee Pool Gebieden hebben ieder een grote ingang of gat, zoiets als bij een geboorde appel en de korst wikkelt zichzelf naar beneden en rond de mantel in het holle interieur. De buitenste en binnenste korsten hebben een gelijksoortige topografie. Beiden hebben oceanen, continenten, bergreeksen, meren en rivieren. Het is alleen dat de binnenste korst tegenover de kern van de Aarde ligt. De kern gloeit en wordt omgeven door een wolkige sluier. Het licht dat hij afgeeft is meer diffuus dan het licht van de Zon, dus is het daglicht in de binnenste Aarde zachter en vriendelijker dan op de buitenste oppervlakte van de Aarde. Het tweede hoofdkenmerk van de binnenste Aarde zijn de zogenaamde grotten werelden. Dit zijn immense holtes in de mantel, waarvan sommige heel natuurlijk door Moeder Aarde gecreëerd zijn, en anderen gemaakt werden door de ontwikkelde technologie te gebruiken van Aarde’s grote gemeenschap, het land van Agartha. Dit land is het laatst levende overblijfsel van Aarde’s tweede Galactische Federatiekolonie, Lemurië.
Lemuria in haar originele vorm was een oppervlakte gemeenschap met een ondergronds component. De voornaamste hoofdstad was gesitueerd op het grote eiland dat onder de golven zonk van de Stille Oceaan, zo’n 25.000 jaren geleden. Een tweede hoofdstad was gelokaliseerd in Binnenste Aarde. Naar deze stad ging de regering van Lemuria na de ramp. De nieuwe heerser van de oppervlakte, het Rijk van Atlantis, gaf bevel de grote tunnel ingangen dicht te sealen. Het was tijdens de laatste dagen van Atlantis dat de Lemuriërs deze zegels verbraken en dus vele oppervlakte bewoners redden van een zekere dood. Deze mensen vormden een gemeenschap die vervolgens een tijd terugkeerde naar de oppervlakte en het Rama Rijk werd dat gesitueeerd was in Zuid Azië. Toen beëindigde de Grote Vloed van 8.000 voor Chr de poging om de mensheid te redden van de duistere wegen van de Anunnaki. Ondanks deze teruggang ging Lemuria door met haar rol om de oppervlakte wereld te beschermen voor deze verwoestende – danig huishoudende schooiers. Het waren Lemuria’s galactische afgezanten die het lidmaatschap handhaafden voor dit zonnestelsel in de Galactische Federatie.
Na de Grote Vloed en de ondergang van het Rama Imperium, hergroepeerden de Lemuriërs zich en noemden hun nieuw gecombineerde gemeenschap Agartha. De hoofdstad Shamballah kreeg een andere plek dichtbij een grot die ver beneden de stad Lhasa in het moderne Tibet lag. Veel tunnels verbinden Shamballah aan de oppervlakte in de Himalaya’s. Ze werden gebruikt door heilige mensen die kwamen om hun grote energie en goddelijke wijsheid te verspreiden naar de buitenste wereld. In dit gebied werd een buitengewone plek bewaard voor speciale gelegenheden, waar heilige mensen en hun gekozen discipels elkaar konden ontmoeten om de heilige energieroosters van Moeder Aarde te handhaven. Dit werk, samen met talrijke rituelen die dagelijks worden uitgevoerd door de Binneste Aarde, is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het levend houden van de goddelijke energie die Lemuriës voornaamste erfenis is voor de bevolking van de oppervlakte van Moeder Aarde. Lemuria, en later dus Agartha, hebben voortdurend het Licht vastgehouden voor jullie terug transformatie naar volledig bewuste Wezens van Licht.
Agartha is een wereld die lijkt op die van jullie. Binnenste Aarde bevat een bloeiend ecostelsel waarin schepselen worden gevonden die niet langer meer op de oppervlakte bestaan. Deze exotische menagerie wordt zorgvuldig begeleid. Dichtbij de diverse steden van Binnenste Aarde zijn speciale gebieden waar Agarthanen zorgen voor en indien nodig de vele schepselen genezen van deze gevarieerde ecologie. Agarthanen wonen in een netwerk van kristallen steden die door de Binnen Aarde verspreid liggen. Ze variëreen van grootte ruwweg van 10.000 tot 1.000.000 inwoners, alhoewel de meeste zitten tussen de 100.000 en 200.000 mensen. Deze steden dichterbij gezien lijken op mini-samenlevingen die samen de hele gemeenschap vormen. De onderliggende eenheid is de “podlet”(klein groepje, meestal familie). Podlets delen een gelijkaardig levensdoel groep om “samen clans” te vormen. Clans zijn de eerste bouwblokken van de galactische gemeenschap.
Uiteindelijk ontwikkelden vol bewuste mensen een formaat om harmonieus te leven wat een galactische gemeenschap heet, waarvan Agartha een eerste voorbeeld is. In haar geval vormen 12 clans de kern van deze gemeenschappelijke operatie en die zijn georganiseerd volgens hun opdracht, bijv: administratie, bouwkunde, geneeswetenschappen, enz. Iedere clan breekt weer in podlets uiteen die een maximum van 64 mensen hebben. Deze grotere groepen vormen mini-gemeenschappen die ieder bronnen heeft om elk probleem dat opkomt creatief op te lossen. Op hun beurt smelten deze mini-gemeenschappen weer samen om de wijk van een stad te vormen. Aldus is een stad een bijenkorf van individuen die samen komen om met elkaar te delen en bij te dragen aan hun buurt, hun stad en aan hun wereld.
De bestuurlijke raad van Agartha is samengesteld uit 12 clanhoofden die gekozen zijn voor dit ambt vanwege hun eerdere verdienstelijke bijdrage aan clan en gemeenschap. Uit deze raad wordt een individu gekozen die als het meest wijs en waard is om de eervolle titel Koning of Koningin van Agartha te dragen. Deze persoon heeft de leiding over het grote leger van afgezanten en verbindingen die naar de oppervlakte wereld worden gestuurd en naar de juiste raden van de Galactische Federatie. Hun verantwoordelijkheid is om toe te zien dat jullie transformatie terug naar de stoffelijke Engelen volgens het goddelijke plan gaat. Hun werk namens jullie hielp ons om ons opnieuw te richten op de eerste contact missie en resulteerde indirect in “Deca Zau”, of Operatie Spirit. Bovendien hebben de Koning en zijn raad een verbazende periode in gang gezet die moet volgen op de feitelijk massa landingen op jullie wereld.
Ontwikkelde technologie die ieder mens zijn dagelijkse voedsel en kleding laat creëren, maakt iedere kristalstad zelf-onderhoudend of onafhankelijk. Het boeren, bouwen en de kleding industrieën van de oppervlaktewereld worden als verouderd teruggezet door deze Licht technologie. Bijvoorbeeld, ieder individu kan hoe zijn interieur ontwerp eruit ziet naar eigen goeddunken veranderen. Deze technologie transportteert ook iemand van het ene punt naar het andere punt bijna ogenblikkelijk transporteren. Dit betekent dat de wereld een gemeenschap wordt die net zo toegankelijk voor je is als je onmiddellijke buurt. Aldus, wordt het denken van de Agarthanen niet belemmerd door de beperkende condities waar hun oppervlakte buren mee moeten leven. De vrijheid die door deze Licht technologie wordt verleend heeft wonderbaarlijke creatieve talenten vrijgemaakt die tot volledig gebruik worden gebracht door hun gemeenschap. Gelukkig gebruiken de Agarthanen nu deze vaardigheden om Agartha te her-verenigen met hun oppervlakte broeders.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satelietfoto uit 1968 van de Noordelijke opening
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zuiderlicht!
 
Het noorderlicht en het zuiderlicht, die we kunnen zien op aarde, zijn naar mijn mening, de zonnestralen van de centralezon in de binnenaarde.
 
AGARTHA – INNER EARTH ENTRANCE First Movie ever- by Astraelia (video)
Dit is de eerste film die ooit is vertoond van de noordelike pool ingang naar de Binnen Aarde en de krachtige Aurora Boralis (Noorderlicht) dat zich als een energieveld aan de opening voor kan doen. Dit is een letterlijke blik in de 5e dimensie vanuit het Russische ruimte station MIR. Een werkelijk hemelse visie, nog mooier dan dat we ons ooit heen kunnen voorstellen, gewoonweg adembenemend. Beide polen zijn No Flight Zones, dus dit is een  buitengewoon document dat beschikbaar is gesteld door een moedige Russische klokkenluider.
(Vertaling: Frank Withoos)
 
Link Youtube filmpje vanuit het russische ruimteschip!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vadj0Nkby58
 
Namasté, Lizeth Brands
 
Bron: http://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2013/03/06/de-binnen-aarde-het-rijk-van-agartha-door-dr-joshua-david-stone-admiral-b-byrd-colonel-billie-faye-woodard-en-sheldan-nidle/

Eén reactie op “De Binnenaarde-Het rijk van Agartha”

  1. Alice zegt:

    Heel mooie visie

Geef een reactie