Kwetsbaarheid

 


Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel die vandaag weer komt. Ik ben zo dankbaar om hier op deze manier bij jullie te zijn. Het is zo’n privilege voor me en ik voel me gezegend om weer in jullie goede gezelschap te zijn. Lieve Mensen, jullie worden zo zeer geLiefd en gewaardeerd, buitenmate, hier in de Hogere Rijken. We voelen jullie pijn, we kennen jullie geworstel en we zien jullie moed, jullie sterkte en je ongelofelijke kracht om een voet voor de andere te zetten ondanks de problemen die je tegenkomt en ondanks de moeilijkheden die in de Vallei van de Schaduwen zijn. De beloningen voor zo’n reis kunnen ook niet gemeten worden en ik dring er bij jullie op aan om dit vooraan je denken te houden terwijl je het steile terrein oversteekt dat de overgang is waar jullie je in bevinden. 

Lieve mensen, terwijl jullie iedere dag meer en meer ontwaken kan het zo problematisch zijn. Want jullie herinneren wie jullie zijn, sommigen herinneren zich waar je vandaan komt en velen van jullie weten waarom jullie hier zijn. Als jullie verder gaan langs dit pad van herinnering en naar het pad van Wording, dan kan de buitenste wereld nog erger lijken dan ooit. Dit kan een zeer smartelijke tijd zijn Lieve Mensen omdat jullie tegelijkertijd meer en meer gevoelig worden, en jullie zijn al een gevoelige ziel, dus is het dubbel zo moeilijk dat je gevoeligheid toeneemt terwijl de buitenste wereld in meer chaos schijnt te glijden en meer gruwelijkheid kan bijna te veel zijn voor jullie om soms te dragen. Zo’n open hart en gevoelige ziel in deze tijd kan zo moeilijk zijn Lieve Mensen en de Grote Engel Gastheer (Host) en alle Grote Kosmische Wezens zullen komen en ze zullen jullie bijstaan en ze zullen je omhoog tillen als je open bent om hen te ontvangen. Ze zullen je last verlichten, ze zullen je vragen beantwoorden en ze zullen je troosten en je sussen als je door deze tijden heen gaat. 

Lieve Mensen, vaak hoor ik jullie uitroepen …”maar ik ben hier beneden alleen, ik kan jullie niet zien, ik kan jullie niet horen, hoe kan je zeggen dat ik niet alleen ben? Hoe kun je me troosten? Jullie weten niet wat het is om in deze tijd op de Aarde te zijn.”… Maar ik weet het wel Lieve Mensen, ik HEB op Aarde gelopen en ik leefde er mijn leven zodat ik een Licht voor jullie in het duister kon zijn. Ik liep het pad dat jullie gaan en ik weet welke problemen jullie tegenkomen, ik begrijp het, Lieve Mensen, ik weet het. Maar omdat jullie mij niet kunnen zien of me kunnen horen, betekent dat niet dat ik niet echt naast jullie ben. De energie van mij die naar jullie toe komt die nu met jullie is terwijl je deze woorden leest, bestaat in een andere dimensie. Ik heb dezelfde ruimte maar in een andere dimensie. Ik kan jullie zien, ik kan jullie horen en het meest belangrijke is dat ik jullie kan VOELEN en mijn hart is met jullie, met iedere slag die je hart maakt, slaat die van mij met jullie mee. Wees open naar mij of naar een Opgestegen Meestser, Engel of Kosmisch Wezen en uiteindelijk zul je ons horen, Lieve Mensen en uiteindelijk zullen ons ook zien. 

Het is jullie Liefde voor mij dat bepaalt hoeveel van mij er naar je toe kan komen en hoe veel van mijn hulp je kunt ontvangen. En dit is zo voor alle Opgestegen Wezens, Kosmische Wezens en jullie Vader-Moeder God. Hoe veel Liefde je uitzendt, is hoeveel Liefde je terug kunt krijgen want het is je persoonlijke vibratie die het Universum ingaat dat naar je wordt teruggezonden met wat je nodig hebt en het is de kracht van je eigen Liefde die bepaalt hoeveel van mijzelf het mogelijk is om aan je te geven en hoe veel ik jullie kan bijstaan in je dagelijkse leven. 

Dus, als je je in de steek voelt gelaten, als je je hopeloos en alleen voelt en je je wentelt in medelijden en pijn en je projecteert boosheid en verontwaardiging in het Universum naar mij of naar je Vader-Moeder God, en dit mag wel, maar dan ben je niet open om ons te ontvangen en dan ben je niet in staat om ons te ontvangen omdat we geen energie hebben om mee te werken om die naar je terug te zenden. Dan zul je je zeker nog meer in de steek gelaten voelen, verloren en alleen en meer verontwaardigd dat jullie in de steek gelaten werden, hier op een planeet die ongastvrij en niet liefdevol is. Dit is NOOIT het geval. Van jullie wordt zonder voorwaarde gehouden, eeuwig. Dit is NOOIT in vraag. 

Lieve Mensen, als jullie je alleen of in de steek gelaten voelen door mij of door God, gebruik deze pijn dan om je hart te openen, niet om dat te sluiten. De pijn kan je hart openen als je de kwetsbaarheid toelaat van je positie, in plaats van je hart te sluiten en om defensief en vol haat te zijn. In je duistere ogenblikken is dit de tijd om het meest eerlijk met jezelf te zijn, als je je hulpeloos voelt, VOEL dit dan en erken dat je je verloren voelt, en open je hart, want op deze plaats van kwetsbaarheid is de ruimte voor Liefde en compassie en met die energie die uit de Vader-Moeder God stroomt of uit mij of uit elk Opgestegen Wezen kan alles dat naar je terug komt Liefde en compassie zijn met overstromend Licht en Liefde van boven die jullie zal opheffen, je optillen en je van de vloer heffen en terug naar de krachtige, blije co-Creator die je werkelijk bent. 

Lieve Harten, geef toe dat je kwetsbaar bent, haal je verdediging naar beneden en dan kan God in je hart stromen, door je heen en uit je de wereld in en het Licht en de Liefde van God zal jullie wereld transformeren naar de Hemel op Aarde die jullie je herinneren. Dit is mijn Belofte aan jullie.

IK BEN Lord Emanuel en ik Houd van jullie, het maakt niet uit, altijd. God zegenen jullie Lieve harten. 

(vertaling winny) 
Transmitted through Gillian Ruddy. 
info@lordemanuelmessages.com 


2 Reacties op “Kwetsbaarheid”

  1. edith otten zegt:

    Prachtig….erg ontroerend de tekst over kwetsbaarheid van Lord Emanuel! Voor mij ook echt een steun! Dank je wel…..!!!!Ik heb hem gedeeld op mijn facebook pagina met naam en website vermelding. Laat het me maar weten als je dit liever niet wilt.

    liefdevolle groet,
    Edith Otten

  2. Dank je wel Edith voor je reactie. Ik ben blij dat dit artikel zoveel voor je betekent. Prima als je het verspreid!
    Namasté, Lizeth Brands

Geef een reactie