Het Spel gaat verder… (of niet?).

Woensdag 23 januari 2013, door Mascha Roedelof.

 

 

In de Bron, het oerbewustZijn, stroomde alles in Eenheid en Verbinding. In symbiose met Al Dat Is…
Ooit, eonen en eonen geleden ontstond er in het oerbewustZijn van waaruit alles ontsproten is een impuls om van zichzelf bewust te worden. Eenheid voelde diep in zichZelf een verlangen zichZelf naar buiten toe uit te drukken. De impuls van dit verlangen vanuit Eenheid werd onmiddellijk gemanifesteerd. Zoveel manifestatiekracht was aanwezig in het verlangen. Eenheid manifesteerde buiten zichZelf een zelfde/andere Eenheid, waardoor Eenheid ‘opgesplitst’ werd. Beiden voelden diep in zichZelf het verlangen samen te stromen en ook om zichZelf meer en meer tot uitdrukking te brengen. Het krachtige verlangen naar samen stromen en samen komen, manifesteerde nieuwe scheppingen buiten zichZelf. Sterren en planeten werden gemanifesteerd. 
Na verloop van tijd ontstond het verlangen om een menselijke ervaring te beleven. Hiervoor werden speciale bewustZijnsvoertuigen gemanifesteerd voor degenen die de moed voelden als eersten te gaan. Het doel van het Menselijk Spel was alle aspecten van de menselijke ervaring te onderzoeken en te doorleven. Alle aspecten van bewustZijn te onderzoeken en uit te leven.
Een gezamenlijke reis begon….

De Reis Om het Spel te kunnen spelen was het nodig om af te dalen in bewustZijn vanuit Eenheid. Meer en meer in dualiteit en afgescheidenheid. Dit was een geleidelijk proces.
Tijdens de reis werden verschillende spellen gespeeld. Op verschillende planeten. Deze spellen speelden zich af in cycli. En steeds weer was er een moment dat het spel uitgespeeld was. Game over. Deze spellen hebben diepe, diepe herinneringen achtergelaten in lagen om het groepsbewustZijn en daardoor ook om het individuele bewustZijn. Herinneringen van macht- en onmacht, minder- en meerderwaardigheid, onzekerheid, lust, hebzucht, arrogantie…
Kortom: ervaringen van dualiteiten en afgescheidenheid… 

Het Spel op planeet Aarde Ooit, eonen en eonen geleden, kwam er een kosmische raad van wijzen bij elkaar die met elkaar overlegden waar het volgende ervaringsspel gespeeld zou kunnen worden waarbij alle eerder betrokkenen een rol zouden spelen. Het doel van het spel was om alle duale ervaringen te doorzien om uiteindelijk op het punt te komen dat er een omkering zou kunnen plaatsvinden. Op het dieptepunt van dualiteit, van verdichting, zou een moment van omkering mogelijk zijn. Er zou een moment komen, waarop alle betrokkenen de gelegenheid hadden de uitkomst van het Spel mede te bepalen. Dit was nooit eerder mogelijk geweest. 

Omkering We zijn nu op het punt van evolutie aanbeland van maximale verdichting in ons bewustZijn. Ooit hebben we, voordat het Spel op Aarde begon, met elkaar afgesproken dat er op dat moment een wekker in onszelf zou afgaan. Diep in onszelf zouden we ons herinneren dat we Een Zijn. Een diep verlangen zou ons wakker maken. Zodat we de weg terug naar Eenheid zouden gaan. Velen hebben deze wekker af horen gaan. Velen zijn op weg gegaan. 

Op de weg terug komen we de herinneringen als hindernissen in de lagen om ons collectieve en individuele bewustZijn tegen, die we tijdens de vele menselijke ervaringen opgedaan hebben. We mogen deze hindernissen nu doorzien. Je kunt de hindernissen zien als illusionaire lagen die om ons (Bron)bewustZijn heen gelegd zijn. Illusionaire lagen die om puur bewustZijn heen gelegd zijn. Illusies rondom oervertrouwen, sexualiteit, symbolen, woorden, (bron)religie, liefde, vrijheid, vreugde, kracht, schepping, scheppingkracht.
De werking van de illusies is zo krachtig dat het (Bron)bewustZijn voor velen volkomen buiten zicht is geraakt. Als gevolg van de vele menselijke ervaringen is het zicht op de Bron volkomen buiten beeld geraakt. Maar nu is de Tijd dat we worden ‘geroepen’ om de werking van de illusies te doorzien. De zaadjes om wakker te worden, zijn in eenieder van ons gelegd. De zaadjes kunnen tot ontkiemen komen. Het is NU de Tijd. Het is hiervoor wel nodig dat we de werkingen van de illusies op de juiste manier begrijpen. Anders ontstaan er gewoon weer nieuwe illusionaire lagen om ons bewustZijn. En zo komen we geen stap verder in het Spel natuurlijk. 

Wij hebben allemaal hulpmiddelen, sleutels, ontvangen om de illusionaire lagen te doorzien. Eenieder heeft weer een andere mix van illusionaire lagen om het (Bron)bewustZijn liggen afhankelijk van de menselijke ervaringen die hij/zij opgedaan heeft in dit leven en vorige levens. Ook de ervaringen van de ander liggen (onbewust) om jouw (Bron)bewustZijn.
Een illusionaire laag om jouw bewustZijn bevat gedachtepatronen, afweer- en verdedigingsmechanismen, gedragspatronen, (voor)oordelen, aannames, concepten, ideeën. Het kenmerkende is dat de illusies niet van jou zijn, maar ze vóelen wel als van jezelf. Daardoor reageer je automatisch op iets dat van buitenaf komt. Je lijkt wel (voor)geprogrammeerd. En zo werkt het ook. Illusies werken als een programma. De programma’s zijn in jou gelegd tijdens al de menselijke ervaringen en in dit leven tijdens je opvoeding thuis en op school, de cultuur waarin je leeft, de religie (ook al ben je niet actief betrokken bij een religie: de geloofspatronen liggen wel als sluiers om jouw bewustZijn opgeslagen). 

In jouw bewustZijn zorgen poortwachters ervoor dat de poorten van een illusionaire laag pas dan opengaan nadat je het geschenk van de poortwachter volledig aangenomen hebt in jeZelf. Nadat je een illusionaire laag doorzien hebt, kun je de poort door en heeft de illusie geen vat meer op je. Dat wil niet zeggen dat er vanuit de illusie geen triggers meer komen, maar je reageert niet meer automatisch vanuit de illusie op de trigger. Je hebt nu een keuze. Je valt niet langer terug in bewustZijn nadat je de poort helemaal doorgegaan bent. 

Jouw ‘weten’ uit de levenservaring, het geschenk van de poortwachter, komt nu beschikbaar voor jeZelf, de ander, en het grote geheel. Waardoor de weg voor de ander beschikbaar is gekomen. De ander moet de weg wel zélf gaan, zélf stappen willen zetten. Dat betekent ook de consequenties aanvaarden van door de poort gaan.
Vrouw- en man-concepten Vele dualiteiten liggen opgeslagen in de concepten ‘vrouw’, ‘vrouwelijk’ en ‘man’, ‘mannelijk’. De natuurlijke scheppingskracht van zowel vrouw als man werd ontkracht, omdat er een onnatuurlijke opsplitsing heeft plaatsgevonden in de vrouw-man (Mens). Met als gevolg vele verstrikkingen, verwarringen, en omkeringen rondom het vrouw- en manbeeld (Mensbeeld). Vele illusies nemen het zicht weg op de vrouw-man (Mens) en dan met name op hun beider scheppingskracht. De kern van de ontkrachting zit in de wijze van scheppingskracht, die ze beiden van nature in zich hebben. 

Vrijkomen van scheppingskracht in vrouwen en mannen De scheppingskracht van vrouwen en mannen komt weer vrij, zodra het mechanisme ‘nodig hebben’ tussen vrouwen en mannen doorzien is. En het mechanisme is doorzien (de Wond van Isis is opgelost). Jouw scheppingskracht komt vrij, zodra je zicht hebt op de werking van het mechanisme van ‘nodig hebben’ in jezelf, in jouw bewustZijn. Dit geldt voor zowel vrouwen als mannen. 

Het ‘vrouwelijke’ ‘nodig hebben’ Zodra de vrouw alle afhankelijkheid, inclusief spirituele behoeftigheid, op laat lossen in zichzelf, vindt ze de liefdevolle bedding voor haar kracht in zichzelf. Het meebewegen met buiten, bijvoorbeeld haar man, stopt als vanzelf. Hierdoor lost al het ‘valse’ onechte ‘nodig hebben’ buiten haarzelf op. Ze kan nu uit haar eigen Bronervaringen ‘drinken’. Ze ‘weet’ nu vanuit doorleving dat ze alles wat ze nodig heeft in het Leven in zichzelf kan vinden. Het uitreiken naar anderen vanuit ‘vals’ onecht nodig hebben stopt. Ze vertrouwt erop dat ze van het Leven ontvangt wat ze nodig heeft om volkomen tot bloei te komen. Dat wat ze echt nodig heeft resoneert als vanzelf met haar en komt moeiteloos naar haar toe.
Wat ze nodig heeft in dit proces is vertrouwen. Het gevoel van vertrouwen is nu diep in haar verankerd tot een oervertrouwen. Hierdoor kan ze ontspannen, tot rust komen bij zichzelf. In haar eigen Bron. Haar Leven gaat zoals het gaat, ze heeft geen verhaal meer nodig. 

Van nature schenkt de vrouw haar levenskracht, haar levensenergie: dat is haar Bron(ervaring), haar Scheppingskracht Haar levenskracht is nu vrij beschikbaar voor co-creatie. Emoties als angst, zelftwijfel, verwarring, onzekerheid, en verstrikking trekken haar niet langer terug uit haar kracht. Ze ziet deze afweermechanismen voor wat ze zijn, zowel in zichzelf als in de ander. Ze weet dat ze misschien nog wel issues heeft. Die weerhouden haar er niet langer van zich af te (laten) leiden van zichzelf en wat ze te schenken heeft aan het samen leven. Ze kan gefocust blijven op het schenken en trekt zich niet langer terug. 

Valkuil Als je als vrouw de Bron in jezelf nog niet wezenlijk ‘ontmoet’ hebt, als jouw Bron nog niet ingedaald is (het indalen van jouw Bron in jouw buik voelt als een orgasme, en de kosmos juicht op het moment van indalen met jou mee: je groeit in jouw Womb Power), kun je diep in jezelf wel het verlangen naar jouw Bron voelen. Een diep zielsverlangen kan wakker zijn in jou. Dit verlangen projecteer je naar buiten. Zolang je de Bron(ervaring) niet ten diepste beleefd hebt, niet van binnenuit kent, wil je de leegte in jezelf opvullen met buitenervaringen. Je ziet niet dat je jouw Bron nog niet bent en wilt het van buiten naar binnen trekken. Je gaat ‘graaien’ naar geld, sex, liefde… Via je man bijvoorbeeld, omdat je ‘denkt’ (verhaal = mind) dat hij jou de Bronervaring (liefde bijvoorbeeld) ‘moet’ geven. Of je gaat jouw levensenergie weggeven, zonder open te zijn om te ontvangen. 

Van nature wil de man echt ‘nodig zijn’, de man wil in vrijheid beschikbaar zijn in zijn hartsliefde: dat is zijn Bron(ervaring), zijn Scheppingskracht 

Valkuil Zowel collectief als individueel voelen mannen een trigger op de emotie ‘nodig zijn’. Mannen kunnen bij ‘nodig zijn’ een zuigkracht voelen. Hoe meer zuiging hij ervaart, hoe meer weerstand. Voor zijn gevoel wordt zijn levensenergie (geld, seks, hartsliefde, vrijheid) gekanaliseerd. Hierdoor kan ‘nodig zijn’ te zwaar voelen voor hem, waardoor hij zich niet ten diepste durft te verbinden vanuit zijn hartsliefde. Zoveel angst is er (onbewust) in hem om ontkracht te worden. Ooit heeft hij de ervaring gehad dat hij als Bron van iemand of iets anders werd gemaakt. Ooit werd hij in zijn hartsliefde ontkracht. Hierdoor gaat hij de ervaring van ‘nodig zijn’ in de buitenwereld opvullen. Hij gaat de leegte in zijn hart met buitenervaringen opvullen. Hij gaat de wereld redden bijvoorbeeld en kan daardoor een oorlog ingezogen worden. Of hij gaat de macht achter de macht onderzoeken. Alles liever dan de leegte in zijn hart te hoeven voelen. In het voelen van de leegte in zijn hart, ligt de transformatie voor hem.
Zodra de man geheeld is in zijn hartekracht, zijn hartsliefde die Echte Liefde is en hij zich zijn scheppingskracht her-innert, is hij niet langer te manipuleren om voor machthebbers uit naam van ‘vrede op aarde’, het ‘goede’ etc., een onzichtbaar doel in andere landen te ‘helpen’. Hij is niet langer te manipuleren om een oorlog in gestuurd te worden uit naam van ‘vrede op aarde’ of het ‘goede’. Hij is niet langer te manipuleren om te redden. Hij begrijpt nu dat niemand gered hoeft te worden. 

Bedding Echte mannen en vrouwen zijn een bedding voor elkaar: ze zijn in staat elkaar(s talenten) volledig op te pikken en verder te brengen. De verlangens vanuit het ego zijn niet langer sturend. Reactiepatronen worden niet langer uitgeleefd. Echte mannen en vrouwen Zijn wezenlijk krachtige co-creators. Ieder vanuit haar/zijn eigen scheppende kracht. 

Verraad Geschenken aannemen van buitenaf voelt als diep verraad naar jeZelf toe in jouw systeem. Je verkracht en ontkracht jeZelf. 

Dit vertaald zich naar buiten in deze Tijd ‘Het’ niet aannemen in jeZelf als patroon, waardoor jij als mens de Bron(ervaring) buiten jeZelf blijft zoeken. De Bron buiten jeZelf zoeken, voelt veilig en vertrouwd waardoor ‘Het’ wel aangenomen kan worden. Gevoelens van veiligheid en oervertrouwen zijn geen Bronervaringen. Echter de Bron buiten jeZelf brengt niets wezenlijks voort, het plant niet voort.�
De Bron buiten jeZelf zoeken leidt tot angst, hyperactiviteit, verwarring, verstrikking, onrust, omdat het als diep verraad voelt naar jeZelf. In jeZelf ‘weet’ je namelijk dat je alles in je hebt. Je hebt alles in je om te Zijn wie je werkelijk Bent. Je bent er zelf de oorzaak van (en ik heb het hier niet over schuldig zijn) dat je van jouw Bron af beweegt. Je hebt echt alles in je om tot schepping te komen. Je Bent er Al. We Zijn er Al. We hoeven het alleen nog maar opnieuw te verbinden. Zodra je jouw schepping aan jezelf overlaat, jouw levenskracht vrij laat stromen, ga ja als vanzelf samen stromen in co-creatie (resonantie). Passionele levenskrachten gaan samen stromen. 

Inzicht in de essentie van Sexualiteit Het verlangen naar Eenheid, naar samen stromen, ligt in het bewustZijn van ieder mens opgeslagen. Veelal is een mens zich hiervan niet bewust. Het verlangen naar Eenheid kun je ook vertalen als het verlangen naar co-creatie. De creatie kan een kind zijn, of een prachtig schilderij, of een geweldig kunstwerk… De bevruchting kan zowel van buiten jezelf komen als van binnenuit. Van buiten kan het tot uitdrukking komen in een zwangerschap en als de impuls van binnenuit komt tot een prachtig schilderij.
Het verlangen voel je als Sexuele Energie, als sexuele opwinding. Zodra je inzicht hebt in de essentie van Sexualiteit heb je bewuste keuzes tot je beschikking hoe je jouw Sexuele Energie tot uitdrukking wilt brengen. Niet langer worden sexuele reactiepatronen uitgeleefd. 

Wijze vrouwen en mannen hebben hun sexuele reactiepatronen opgeschoond. Hierdoor ben je als wijze vrouw en wijze man een bewuste schakel in de evolutie en begrijp je dat jij een co-creator bent van het Spel.�
Zolang we dit niet gezamenlijk oppikken, vallen we terug in oude patronen en raken we meer en meer verstrikt. Wat heel destructief kan uitwerken. Ik benoem het hier zodat we ons hiervan bewust kunnen worden. Ik bied je een alternatief voor het angstig in jezelf terug trekken of je in woede naar buiten te richten.
Je kunt in jezelf een haarfijn gevoel ontwikkelen voor wanneer iets niet op alle lagen aansluit bij jou. Je kunt in jezelf een haarfijn gevoel ontwikkelen voor wat waar is voor jou, wat resoneert in jou. Hierdoor hoef je niet langer uit verbinding te gaan met jeZelf en stopt de verwarring en verstrikking in jou. Zelftwijfel stopt. Vraag je af of iets wat jou aangeboden wordt, ook klopt voor jou. Je voelt het aan de onrust in jouw lichaam. Als je iets gezien hebt, geeft dat rust! 

Voel het onderscheid in jezelf – Ja, er zijn nog issues – Niet opgepikt worden, het wezenlijke dat jij komt brengen wordt niet opgepikt… Er wordt niet mee verbonden 

Het Spel is uitgespeeld! We mogen een nieuw Spel gaan spelen vanuit eigen wijsheid Elkaar in Vrijheid onbelast laten (be)staan… (H )erkenning van jeZelf, elkaar, het grote geheel mag/kan de Bron(ervaring) worden 

Het Spel gaat verder…
Onvoorwaardelijke Liefde en Energetische Sexualiteit (Supra Sex)
Jezus en zijn boodschap Wereldwijd zijn er mensen, die werkelijk door kunnen dringen tot de kern van de illusies. Zij kunnen doordringen tot de Wezenlijke boodschap die verborgen zit in de illusies. Deze mensen zijn de wegvoorbereiders.
Zo is Jezus ons 2000 jaar geleden voorgegaan. In de tijd van Jezus was het bewustZijn bij velen nog niet zo toegankelijk om de Wezenlijke boodschap van Jezus te kunnen ‘verstaan’. De mensen hadden nog geen oren om te horen en geen ogen om te zien. Een enkele medereiziger in Jezus’ tijd kon de boodschap wel oppikken. De belangrijkste mede-reiziger van Jezus was Maria Magdalena. Zij begreep de woorden van Jezus. Zij begreep de diepe betekenis. Zij begreep de kans die de mensheid geboden werd met de woorden van Jezus.
Of… werd eigenlijk haar boodschap volledig gehoord en begrepen door Jezus en verwoordde hij het ‘slechts’ voor velen? Moest het verhaal van Maria Magdalena nog beschermd worden, omdat haar boodschap destijds volkomen ontkracht zou worden? Belachelijk gemaakt zou worden? Onderuit gehaald zou worden? Zouden mensen haar boodschap in zichzelf kunnen aannemen? Zou het opgepikt kunnen worden? Waarschijnlijk niet. Zoveel (voor)oordelen had men toen naar vrouwen. Het moest echt wel een man zijn, die een Wezenlijke boodschap voor de mensheid te brengen had. 

Onvoorwaardelijke Liefde Maria Magdalena begreep de boodschap van Onvoorwaardelijke Liefde. Zij begreep en doorvoelde de essentie van Sexualiteit, van Sexuele Energie. Zij begreep het verlangen van de mensheid weer in Eenheid te gaan stromen met zichZelf, de ander, en het grote geheel. Zij begreep dat als mensen de boodschap van Onvoorwaardelijke Liefde zouden kunnen aannemen in zichzelf, de mens nooit meer hetzelfde zou zijn. Vanuit Onvoorwaardelijke Liefde is er ruimte voor eenieder om te Zijn op de planeet Aarde. Niemand uitgezonderd. Vanuit Onvoorwaardelijke Liefde is eenieder welkom in het Hart van de ander op Wezensniveau. Onvoorwaardelijke Liefde ziet het Wezenlijke in zichzelf en de ander, en daardoor ook in het grote geheel. Onvoorwaardelijke Liefde kent geen (voor)oordeel. Alles mag er gewoon zijn. Onvoorwaardelijke Liefde laat je als vanzelf bij jeZelf uitkomen, in jouw Bron. Onvoorwaardelijke Liefde laat de essentie van Sexuele Energie vrij, laat Sexuele Energie vrij stromen. Laat de scheppende levenskrachten vrij stromen.
Tja, de boodschap van Maria Magdalena was gedoemd om 2000 jaar ongehoord te blijven. 

Poort van Onvoorwaardelijke Liefde Maar nu, in deze Tijd, zijn er weer mensen die haar boodschap volledig ‘gehoord’ hebben. Zij hebben de poort van Onvoorwaardelijke Liefde, Echte Liefde, geopend. Hierdoor is de volledige boodschap van Onvoorwaardelijke Liefde beschikbaar gekomen voor de Mensheid. En met de boodschap van Onvoorwaardelijke Liefde komt ook de boodschap van de Essentie van Sexuele Energie weer beschikbaar voor eenieder.
Het Spel gaat verder… 

Mascha Roedelof Lattrop (vlakbij Denekamp – Overijssel) Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding: http://www.hetbewustepad.nl/index.php?menu

2 Reacties op “Het Spel gaat verder… (of niet?).”

  1. Hallo Lizeth,

    Dankjewel voor het verder brengen van mijn column.

    Inmiddels ook vertaald naar het engels met de titel ‘Divine Feminine and Divine Masculine awakening again’. Is ook te beluisteren via video.

    http://hetbewustepad.nl/index.php?nws_id=97

  2. Graag gedaan Mascha..
    In Licht en Liefde, Lizeth

Geef een reactie