Liefde

 

LIEFDE

Liefde is het hoogste goed

aan de mens gegeven.

Liefde is: wat leven doet

van ontroering beven.

Liefde is alles. Liefde is GOD

Maakt van armen: Rijken

Zonder Liefde, wat was het lot!

‘t zou op niets gelijken.

Geest van Liefde, leid ons voort,

Doordring ons van Uw Wezen,

Dan wachten wij ook ongestoord

‘t einde zonder vrezen

En zij het leven kort of lang,

Gods liefde maakt geen sterven bang.

Jozef Rulof, www.jozefrulof.nl

Geef een reactie